Re: En kvinne i 70-årene med rask forverring av kognitiv funksjon

Erik Waage Nielsen Om forfatteren

Takk for en ny, spennende diagnosejakt med En kvinne i 70-årene med rask forverring av kognitiv funksjon (1). En av vurderingene under utredningen gjentar en utbredt misforståelse: «Normale verdier for albumin (…) pekte ikke i retning av symptomgivende ernæringssvikt.» Nå er det nettopp en usminket og uredigert fremstilling av hva legene tenkte der og da, som kan være feil, som gjør Noe å lære av-spalten troverdig og viktig. Men siden misforståelsen denne gangen ikke blir diskutert senere i artikkelen, kan det være på sin plass å minne om at albumin ikke er en ernæringsmarkør. Det viser også denne sykehistorien: «Vår pasient hadde ernæringssvikt (…)», og det faktum at avmagrede anoreksipasienter har normalt albumin (2). På den annen side kan avmagrede akutt syke pasienter ha lav albumin. Da er det viktig å kjenne til at årsaken i de fleste tilfeller skyldes kapillær lekkasje pga. inflammasjon, og ikke slå seg til ro med at underernæring er forklaringen (3).

1

Reiakvam KK, Astor MC, Kittang BR. En kvinne i 70-årene med rask forverring av kognitiv funksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1096 – 8. [PubMed]

2

Huysentruyt K, De Schepper J, Vanbesien J et al. Albumin and pre-albumin levels do not reflect the nutritional status of female adolescents with restrictive eating disorders. Acta Paediatr 2016; 105: e167 – 9. [PubMed] [CrossRef]

3

Nicholson JP, Wolmarans MR, Park GR. The role of albumin in critical illness. Br J Anaesth 2000; 85: 599 – 610. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler