Kognitiv terapi ved somatisk sykdom

Øivind Ekeberg Om forfatteren
Artikkel

Berge, Torkil

Fjerstad, Elin

Lev godt med sykdom

205 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 349

ISBN 978-82-05-49150-2

Berge & Fjerstad har skrevet flere bøker om kognitiv terapi, og de har mye kompetanse i dette. Denne handler om teknikker pasienter med forskjellige somatiske sykdommer kan anvende. Den består av seks deler og 14 kapitler. Del 1 dreier seg om å tåle sykdom i kroppen og ta vare på livet, del 2 om tankens makt, del 3 om kroppen i endring, del 4 om følelsenes kraft, del 5 om handling og kommunikasjon og del 6 om å leve godt sammen med somatisk sykdom.

Sentralt står den såkalte diamanten, det vil si de fire delene tanker, følelser, kropp og handling og den gjensidige påvirkningen mellom disse. En annen sentral fremstilling er den såkalte ABC-modellen for tankesortering, hvor A er situasjon, B tanker og C følelser og handlinger.

Lev godt med sykdom er skrevet i du-form, forfatterne henvender seg direkte til den tenkte pasient. Det er en form som kan fungere, men det er mulig at de som ikke har de aktuelle lidelsene, kan oppleve at teksten er mindre aktuell.

Det er et spørsmål om ikke markedet snart er mettet med bøker om selvhjelp, spesielt i form av kognitiv terapi. Det er tross alt ganske like metoder som anvendes.

Denne anmelderen sitter igjen med et inntrykk av at boken er litt preget av quick-fix, da det kan synes som om ganske enkle grep raskt vil gjøre det lett å leve med alvorlig somatisk sykdom. Selv om mange pasienter har en imponerende evne til å mestre sykdom, er det også mange som sliter med langvarig smerte og fortvilelse. Dette gjelder både dem som har fått livet snudd på hodet etter å ha blitt alvorlig syke, men også psykiatriske pasienter som har fått alvorlig somatisk sykdom i tillegg. Det tunge lidelsestrykket man ofte ser i den somatiske klinikken, kommer i liten grad frem. Det kunne godt ha stått et sted at følelseslivet er mye mer komplisert enn det som svarer til de enkle modellene. Ikke minst spiller pasientens historie en betydelig rolle for evnen til å mestre sykdom.

Det er en stor svakhet at over 40  % av referansene er til forfatternes egne publikasjoner, spesielt fordi nesten ingen av disse er originalpublikasjoner.

Forfatternes har stilet boken til pasienter, men i håp om at den også er nyttig for hjelpere, som pårørende eller helsepersonell. Det er sikkert mange pasienter og pårørende som kan ha nytte av å lese den. For helsepersonell som har noe kunnskap om kognitiv terapi, er nok utbyttet begrenset.

Anbefalte artikler