Glitrende om parakliniske og diagnostiske fag

Ingrid Os Om forfatteren
Artikkel

Thomsen, Henrik S.

Diagnostiske fag

392 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 475

ISBN 978-87-628-1461-5

Forfatterne henvender seg i denne læreboken spesifikt til medisinstudentene ved de fire danske fakultetene, men våre norske medisinstudenter er absolutt i målgruppen. I tillegg er den utmerket for oppdateringer, både for yngre leger i spesialisering og – ikke minst – for lærere. I realiteten er denne utgivelsen nyttig for oss alle.

Det står til sammen ni hovedforfattere med 21 medforfattere bak de ti kapitlene. De omfatter de parakliniske fagene radiologi og generell bildediagnostikk, den kliniske delen av biokjemien, fysiologi/nukleærmedisin, genetikk, klinisk immunologi, mikrobiologi og farmakologi. Pasientsikkerhet er også diskutert. Diagnostiske fag er velskrevet, lett å lese og åpner for spennende muligheter i kunnskap om diagnostikk.

Innholdsfortegnelsen er sjeldent god og konkret, det samme gjelder stikkordsregisteret. Det er lett å finne frem, og den er nydelig illustrert med et usedvanlig rikt og nyttig bildemateriale.

Bare urogenitalsystemet i radiologikapitlet har fått 15 sider, med totalt 71 flotte CT-bilder av ulike kliniske tilstander og med en summarisk betraktning om de hyppigste indikasjonsstillinger. Tilsvarende for kapitlet klinisk fysiologi med indikasjonsstillinger for bruk av scintigrafiske metoder, som for eksempel undersøkelse av knokler med scintigrafiske eller PET-baserte undersøkelser ved ulike lidelser. Indikasjon og undersøkelsesprinsipp samt tolkning og klassifisering diskuteres ved osteodensitometri, som brukes for å bestemme mineralinnholdet i benvev. I kapitlet om klinisk patologi omtales flere ulike teknikker, men det mest interessante – som burde vekke gløden for faget – er de mikroskopiske bildene i ulike pasienthistorier. Den kliniske tilnærmingen er også tydelig i klinisk biokjemi og klinisk genetikk, illustrert med pasienthistorier og bilder.

Det kliniske arbeidet er helt avhengig av diagnostikken i de parakliniske fagene – og at de er viktige, kommer tydelig frem. For å oppnå gode resultater til beste for pasientene må man arbeide på tvers av spesialiteter. I boken omtales klinisk relevant og praktisk tilnærming til bruk av diagnostiske metoder.

Ved kjøp får man tilgang på en såkalt e-bok i 48 måneder. Det er en digitalisert versjon som kan lastes på PC, laptop eller smarttelefon. Denne boken med e-boktilgang anbefales på det varmeste, ikke bare for studenter, men kanskje enda mer for yngre leger.

Anbefalte artikler