Ebba Wergeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ebba Wergeland

Ebba Wergeland
17.09.2018
40 år etter at sykelønnsordningen ble innført, er fraværet på samme nivå. Hvorfor mener så mange at vi ikke har råd til ordningen lenger? Dagens sykelønnsordning trådte i kraft sommeren 1978. Mange...
Ebba Wergeland
25.10.2016
Myers, Melvin L. Occupational safety and health policy 787 s, tab, ill. Washington, DC: American Public Health Association, 2015. Pris USD 95 ISBN 978-0-87553-271-4 Denne boken er utgitt av...
Ebba Wergeland
31.05.2007
Seeberg, ML. Velferdsstaten møter verden Arbeidsplasser i endring. 139 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 199 ISBN 978-82-05-36630-5 En tiltalende, tynn bok om et stort tema...
Ebba Wergeland
06.09.2007
Greve, B The future of the welfare state European and global perspectives. 161 s, tab, ill. Hampshire: Ashgate, 2006. Pris GBP 53 ISBN 978-0-7546-4640-2 I denne boken drøftes velferdsstatens...
Ebba Wergeland
04.12.2008
To enkle spørsmål kan avdekke arbeidsrelatert luftveisobstruksjon og dermed effektivisere behandling og forebygging Leira anslår i dette nummeret av tidsskriftet at 1 000 arbeidstakere pådrar seg...
Ebba Wergeland
04.12.2008
Ford, J Parker, G Ford, E Rehabilitation for work matters 194 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2008. Pris GBP 25 ISBN 978-1-85775-786-6 Målgruppen er leger som vil hjelpe pasienten til å beholde arbeid...
Ebba Wergeland
03.12.2009
Stamsø, MA Velferdsstaten i endring Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. 2. utg. 354 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 450 ISBN 978-82-05-39360-8 Dette er...
Yogindra Samant, Ebba Wergeland
29.01.2009
Arbeidstilsynet bruker legenes melding om arbeidsrelatert sykdom til å oppspore helsefarlig arbeid. Mange land har liknende meldesystemer, men få utnytter dem til aktiv forebygging ( 1 )...
Ebba Wergeland
26.03.2009
Johny Kongerud synes at jeg i min leder i Tidsskriftet nr. 23/2008 gir for enkle råd om hvordan pasienter med arbeidsrelatert luftveisobstruksjon kan fanges opp hos fastlegen og henvises videre for...
Ebba Wergeland, Finn Gjertsen, Johan Lund
14.05.2009
Pålitelig skadestatistikk er en forutsetning for skadeforebyggende arbeid. Arbeidsskadedødsfall brukes internasjonalt som indikator for risikonivået i arbeidslivet ( 1 , 2 ). I Norge offentliggjør...
Hans Magne Gravseth, Johan Lund, Ebba Wergeland
09.02.2006
Arbeidsulykker rammer ofte unge mennesker. Tidlig uførhet og død medfører store tap for samfunnet i tillegg til omkostningene for dem som rammes. Kunnskap om skadeomfang og årsaksforhold er viktig...
Ebba Wergeland
07.10.2004
Riktig bruk av sykmelding og en offentlig finansiert sykelønnsordning har vært viktige forutsetninger for god folkehelse og høy yrkesdeltakelse. Slik bør det fortsatt være Reglene for sykmelding er...
Ebba Wergeland, Steinar Westin
03.06.2004
I februar 2004 la Arbeidslivslovutvalget frem sitt endringsforslag til arbeidsmiljøloven. Flertallet går inn for svekket lovregulering av arbeidstiden, større adgang til å bruke midlertidige...
Ebba Wergeland
14.08.2003
Forebygging i arbeidslivet krever bedre helsestatistikk og sterkere medvirkning fra helsemyndighetene I dette nummer av Tidsskriftet starter en artikkelserie om arbeidsmedisin med tre studier om...
Hans Magne Gravseth, Ebba Wergeland, Johan Lund
14.08.2003
Arbeidstilsynet har ansvar for å undersøke omstendigheter rundt arbeidsulykker. Hensikten er å forebygge nye ulykker og avdekke eventuelle lovbrudd. Det publiseres også arbeidsskadestatistikk ( 1 )...
Hans Magne Gravseth, Johan Lund, Ebba Wergeland
14.08.2003
Ulykker og vold er en viktig årsak til uførhet og død. Arbeidsulykker rammer ofte unge mennesker og fører derfor til en forholdsvis stor reduksjon i forventet antall leveår. Siden 1990 er det årlig...
Yogindra Samant, Kari Lysberg, Monica Landrø, Tone Eriksen, Ebba Wergeland
28.10.2014
Hearing loss caused by noise in the workplace reduces the quality of life of those affected and increases the risk of occupational injuries, since it may reduce the employee’s alertness ( 1 , 2 ). It...
Ebba Wergeland, Dag Bruusgaard
03.11.2005
Høsten 1977 vedtok Stortinget full lønn under sykdom for alle. Ti år senere ville de største partiene reversere reformen. Men i stedet for en prinsippdiskusjon om sykelønnsordningen, fikk vi...
Ebba Wergeland
21.10.2010
Olsen, Bjørnar Nystuen, Pål En jobb å gjøre Fra jobbnerver til arbeidsnærvær. 253 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 329 ISBN 978-82-05-37979-4 To psykologer, den ene med doktorgrad om...
Ebba Wergeland
01.07.2011
Lundberg, Ulf Cooper, Cary L. The science of occupational health Stress, psychobiology and the new world of work. 167 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 35 ISBN 978-1-4051-9914-8...