()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Premiereguleringsfondet

  Premiereguleringsfondet

  Mange leger har nå mottatt krav fra KLP for å dekke den årvisse oppregulering av pensjoner for nåværende og tidligere ansatte.

  Det kan nå søkes om refusjon fra Premiereguleringsfondet – fondet for privatpraktiserende leger med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning. Fondet refunderer de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon, kostnader som næringsdrivende leger har ved regulering av pensjoner for tidligere ansatte.

  I forbindelse med søknader for høsten 2015 ble det utbetalt i overkant av 2,58 millioner kroner for regulering av oppsatte pensjoner og pensjoner under utbetaling samt for engangspremier og avviklingstilskudd til sikringsordningen.

  Søknadsfristen er mandag 17. oktober.

  Les mer på https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/Premiereguleringsfondet/

  Det er blitt verre for varslere

  Det er blitt verre for varslere

  29. september lanserte FAFO sin nyeste rapport om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Legeforeningen er blant forbundene som er med i undersøkelsen.

  Utviklingen de siste ti årene gir grunn til bekymring, konkluderer rapporten. Ytringsfrihet og varslingskultur var en av vårens aller viktigste debatter for Legeforeningen. FAFO tegner i stor grad opp det samme bildet som Legeforeningen har gjort: Sykehusene har en kultur mange med manglende åpenhet og frykt for sanksjoner.

  – Å kunne varsle om kritikkverdige forhold er helt avgjørende når man jobber med pasientbehandling, liv og død. Dersom forhold som svekker kvalitet og pasientsikkerhet ikke kommer frem i lyset, gir det oss en dårligere helsetjeneste, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

  Rapporten slår fast at reaksjonene på varsling er forverret de siste årene. For Legeforeningens medlemmer er situasjonen særlig bekymringsfull. Så mange som 41 prosent svarer at det ikke ble noen vesentlig endring etter at de sa i fra. 12 prosent svarer til og med at det ble en forverring.

  Vi vet fra før at mange leger unngår å varsle fordi de frykter sanksjoner. Rapporten viser at 28 prosent av legene opplevde negative reaksjoner etter å ha sagt fra.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media