Christine Rian Johannessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christine Rian Johannessen

Christine Rian Johannessen
07.03.2017
I Sverige er ventelistene hos allmennlegene lange og akuttmottakene stappfulle. Nå ser Sveriges läkarförbund mot Norges fastlegeordning. VIL HA REFORM: - Vi ønsker oss en tydelig definert...
Christine Rian Johannessen
02.02.2017
Det har hendt at Ylf-tillitsvalgt Trude Basso (38) har stått opp om natten for å skrive sinte avisinnlegg om sykehusstreiken. MENINGSMASKIN: Det har hendt at mannen til Trude Basso har måttet dempe...
Mattis Dahl Åmotsbakken, Christine Rian Johannessen
10.01.2017
Han lovet å fjerne korridorpasientene, 12 milliarder friske midler og fritt behandlingsvalg. I januar holder helseminister Bent Høie (H) sin fjerde sykeshustale. SYKEHUSTALEN: 10. januar holdt...
Christine Rian Johannessen, Julie Kalveland
20.12.2016
Ingrid Langen (40) følte hun stod midt i juleevangeliet 24. desember i fjor. Anne Kristine Bergem (47) smiler når hun tenker på den psykisk syke damen som insisterte på å være nisse på sykehuset...
Christine Rian Johannessen
06.12.2016
Viktige beslutninger tas for langt fra pasientene. Sykehusene må få mer beslutningsmakt lokalt, mener Legeforeningen. FEIL RETNING: – Lange lederlinjer og mindre beslutningsmyndighet på sykehusnivå...
Christine Rian Johannessen
08.11.2016
I mange år følte Dag Berild seg som en idiot. Forrige uke fikk han Akademikerprisen for sin forskning på antibiotikaresistens. KJEMPER MOT RESISTENS: – Det finnes garantert forskere som er mye bedre...
Christine Rian Johannessen
25.10.2016
Sykehusene drives svært stramt. Politikerne må prioritere helse for at et todelt helsevesen ikke skal presse seg frem. SYK SYKEHUSØKONOMI: – Vi krever at politikerne prioriterer sykehusøkonomien i...
Christine Rian Johannessen
11.10.2016
Premiereguleringsfondet Mange leger har nå mottatt krav fra KLP for å dekke den årvisse oppregulering av pensjoner for nåværende og tidligere ansatte. Det kan nå søkes om refusjon fra...
Christine Rian Johannessen
11.10.2016
Helseminister Bent Høie oppfordret journalister til å snakke mer med leger, og leger til å snakke mer med journalister under årets helsejournalistikk-konferanse. UFORENLIGE FORSKJELLER? Journalister...
Christine Rian Johannessen
13.09.2016
Legeforeningen debatterte antibiotikaresistens, digitalisering av helsevesenet, bedre samhandling og prioritering under Arendalsuka. RESISTENSDEBATT: Dag Berild (f.v.), John-Arne Røttingen, professor...
Christine Rian Johannessen
23.08.2016
Utdanningsansvarlig Torfinn Støve Madssen (23) i Norsk medisinstudentforening håper at nasjonale prøver fører til at fakultetene vil konkurrere om å være best. NEI TIL KARAKTERER: – Vi mener det...
Christine Rian Johannessen
05.07.2016
Stadig sykere pasienter behandles i kommunene. Sterkere medisinskfaglig ledelse er nødvendig for å sikre gode tilbud, mener Legeforeningen. BEDRE KOMMUNETILBUD: – Endringene i primærhelsetjenesten...
Christine Rian Johannessen
05.07.2016
Arbeidslivet oppleves stadig tøffere i helsesektoren. Legeforeningen styrker bistanden til sine medlemmer. MER BISTAND: Christian Grimsgaard har ledet utvalget. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/...
Christine Rian Johannessen
05.07.2016
Investeringsløft, null korridorpasienter – og opprustning av en urovekkende svak legevaktstjeneste. Dette var blant legenes krav til politikerne under årets landsstyremøte. HELSEPOLITISK DEBATT:...
Christine Rian Johannessen
24.05.2016
Bent Høie tror det er en fordel som helseminister at han hverken blir veldig sint eller veldig glad. Torsdag 26. mai møter han helt rolig opp på Legeforeningens landsstyremøte. KLAR TIL KAMP: Høyres...
Christine Rian Johannessen
24.05.2016
Det blir ferske nyheter, debatt, kjente skribenter og litt humor når Norges unge leger nå har fått eget nettsted. NYTT NETTSTED: Christer Mjåset og redaktør Hanne Valeur mener nettsiden vil gi...
Christine Rian Johannessen
08.09.2015
Marit Hermansen (50) gjør seg klar for å styrke Legeforeningens rolle som en tydelig, uavhengig fagstemme. SOLID: – Vi er vel ansett blant medlemmene og de vi samarbeider med, og organiserer nærmest...
Christine Rian Johannessen, Lise B. Johannessen
21.04.2015
Nevrologiske sykdommer rammer 30 prosent av den norske befolkningen. Hjerneåret retter oppmerksomheten mot et «glemt» organ. Leder for Norsk nevrologisk forening Anne Hege Aamodt (f.v.), den russiske...
Christine Rian Johannessen
03.11.2015
Ni av ti leger forsinkes av dataproblemer på jobb. Legeforeningen etterlyser at helsepersonell involveres mer i utviklingen av nye systemer. KLINISK NYTTE: – Vi ønsker å være en pådriver nasjonalt...
Christine Rian Johannessen
03.11.2015
Amnesty Norge ber norske leger om å engasjere seg i kampen mot tortur på Filippinene. Amnesty International gjennomfører for tiden en global kampanje mot tortur, der Filippinene er ett av landene som...