Styggen på ryggen

Mia Tuft, Bergljot Gjelsvik Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1240

Riktig figurtekst til figur 1 er:

Figur 1 Fra musikkvideoen Styggen på ryggen med OnklP & De Fjerne Slektningene. Styggen spilles av Atle Antonsen. Regi: Patrik Syversen. Gjengitt med tillatelse fra Universal Music

Dette er rettet på nett.

Anbefalte artikler