Mia Tuft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: mia.tuft@ous-hf.no

Mia Tuft er nevropsykolog og jobber med sjeldne epilepsirelaterte diagnoser ved Oslo universitetssykehus.

Artikler av Mia Tuft
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media