Mia Tuft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mia Tuft er nevropsykolog og arbeider til daglig med sjeldne epilepsirelaterte diagnoser i Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Mia Tuft
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media