Dobbeltgransking i radiologien

Peter Mæhre Lauritzen Om forfatteren

Norske røntgenavdelinger avdekker tolkningsavvik ved dobbeltgransking av radiologiske undersøkelser. Avvikene har ofte klinisk betydning, men er sjelden kritiske.

Peter Mæhre Lauritzen. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo

I Norge er dobbeltgransking en mye brukt kvalitetssikringsmetode der én radiologisk undersøkelse tolkes av to radiologer. Vi ønsket å undersøke bruken av dobbeltgransking i norske radiologiske avdelinger og metodens kliniske betydning.

To spørreundersøkelser til avdelingsledere og overleger ved radiologiske avdelinger i Norge viste at hver tredje undersøkelse dobbeltgranskes, men det var stor variasjon mellom avdelinger og undersøkelsestyper. Metoden brukes mer i gruppe I-avdelinger enn gruppe II-avdelinger og minst på ikke gruppeførte avdelinger. Dobbeltgransking er mest brukt på krevende volumundersøkelser som MR- og CT-undersøkelser, og i snitt bruker overlegene 20 – 25 % av arbeidstiden på dobbeltgransking.

Vi sammenlignet foreløpige og endelige svarrapporter fra dobbeltgranskede CT-undersøkelser i to multisenterstudier. Betydningen av alle endringer ble gradert av erfarne klinikere. Vi fant endringer av klinisk betydning i svarrapportene fra  9 % av CT thorax av indremedisinske pasienter og fra 14 % av CT abdomen av kirurgiske pasienter. Studiene viste hyppigere endringer i «øyeblikkelig hjelp»-undersøkelser, men endringer av kritisk betydning i < 0,5 % av undersøkelsene. Subspesialiserte radiologer som gransket innenfor eget spesialfelt ble sjeldnere rettet på og gjorde oftere rettelser i svarrapportene.

Dobbeltgransking avdekker viktige tolkningsavvik. Målrettet valg av undersøkelser og radiologer kan øke effektiviteten.

Disputas

Peter Mæhre Lauritzen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15.4. 2016. Tittelen på avhandlingen er Double reading in Norwegian hospital radiology departments.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler