Peter Mæhre Lauritzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus

Han har bidratt med revisjon og godkjenning av manus.

Peter Mæhre Lauritzen er overlege.

Artikler av Peter Mæhre Lauritzen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media