Peter Mæhre Lauritzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peter Mæhre Lauritzen

Peter Mæhre Lauritzen
27.09.2016
Norske røntgenavdelinger avdekker tolkningsavvik ved dobbeltgransking av radiologiske undersøkelser. Avvikene har ofte klinisk betydning, men er sjelden kritiske. Peter Mæhre Lauritzen. Foto: Øystein...
Gaute Hagen, Raymond Brønn, Per Kristian Hol, Bente Lund Neple, Peter Mæhre Lauritzen, Helga M. Brøgger, Billy Roger Parimalasingham, Lars Hagen Henriksen, Tanja Rønsen
05.07.2016
Å la radiografer beskrive røntgenbilder er foreslått som løsning på et ikke definert kapasitetsproblem. Dette har ført til en debatt i det radiologiske miljøet, og flere viktige spørsmål stilles: Tas...