Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

Cyklodekstrin kan skrumpe aterosklerotiske plakk i mus. Kan det brukes i behandlingen av aterosklerose hos mennesker?

Kolesterolsenkende behandling med statiner gir ikke alltid tilfredsstillende resultat, og slett ikke på plakkene, der kolesterolkrystaller kan utløse en ugunstig inflammasjon. En studie viser at cyklodekstrin, som er tillatt brukt hos mennesker til å gjøre lipofile medikamenter vannløselige, har frapperende effekt i en musemodell (1).

Cyklodekstrin reduserte størrelse og grad av inflammasjon i aterosklerotiske plakk og økte omdanningen av kolesterol til et oksysterol, som er vannløselig. Oksysterol kan bl.a. diffundere ut av makrofagene som lagrer kolesterol, og via en reseptor (LXR) aktivere gener som styrer kolesteroltransport ut av cellene, og andre gener som hemmer immunresponser. Slike effekter ble også påvist i inkuberte biopsier fra plakk i humane halsarterier (1).

– Denne studien representerer en helt ny tenkning om mulig behandling av aterosklerose, sier Finn Olav Levy, som er professor i farmakologi ved Universitetet i Oslo.

– Det er veldig interessant at man har et medikament som allerede er vist å være trygt for bruk hos mennesker, og som ser ut til å kunne «rense» blodårene for fettavleiringer som er forstadier til aterosklerose. Hvis det viser seg at slik behandling også kan ha effekt hos pasienter med ateromatose, åpner dette for helt nye muligheter for behandling av hjerte- og karsykdom. Det må også avklares hvor tidlig i den aterosklerotiske prosessen slik behandling eventuelt må settes inn, sier han.

Anbefalte artikler