()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ixekizumab, som er et monoklonalt antistoff mot interleukin-17A, har god effekt ved alvorlig psoriasis. Det viser en ny studie.

  Farget elektronmikrografisk skanning (SEM) av psoriatiske hudceller. Foto: Science Photo Library
  Farget elektronmikrografisk skanning (SEM) av psoriatiske hudceller. Foto: Science Photo Library

  Interleukin-17A er et av mange cytokiner som er aktivert ved psoriasis. Dette er angrepspunktet til ixekizumab, et monoklonalt antistoff mot interleukin-17A som er under utprøvning mot moderat til alvorlig psoriasis. Ixekizumab administreres som subkutane injeksjoner.

  I en randomisert, dobbelblindet, kontrollert studie ble forskjellige doseringsregimer av ixekizumab sammenliknet med placebo i en induksjonsperiode på 12 uker og deretter i en vedlikeholdsperiode på 60 uker (1). Etter 60 uker var over halvparten av pasientene som fikk ixekizumab dosert hver 4. uke helt symptomfrie, mens over 80 % opplevde minst 75 % bedring av sin psoriasis, målt etter PASI-indeksen (Psoriasis Area and Severity Index). Rapporterte bivirkninger var bl.a. nøytropeni, soppinfeksjoner og inflammatorisk tarmsykdom.

  – Behandlingstilbudet til pasienter med moderat til alvorlig psoriasis er dramatisk endret de siste årene, sier Joar Austad, som er overlege og seksjonsleder for hudpoliklinikken ved Oslo universitetssykehus. – Det utvikles stadig nye legemidler som hemmer proinflammatoriske cytokiner som er aktivert ved psoriasis, og interleukin-17 er et av disse. Denne studien kan tyde på at ixekizumab er meget effektivt mot alvorlig plakkpsoriasis, og at effekten er stabil også etter 60 uker. Sikkerhetsprofilen ved langtidsbruk er naturlig nok ikke klar ennå. I Norge er det registrert et annet antiinterleukin-17-preparat, sekukinumab, ved psoriasis. En sammenlignende studie mellom disse to legemidlene imøteses med stor interesse, sier Austad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media