Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Tallene for provosert abort går ned i mellominntekts- og høyinntektsland, men er uendret i lavinntektsland. Det er kvinner i ekteskap eller samboerskap som får utført flest aborter.

Forekomsten av provosert abort i 184 land over hele verden for perioden 1990 – 2014 er nylig undersøkt gjennom en systematisk analyse av studier og statistikk (1).

På verdensbasis var det 35 provoserte aborter per 1 000 kvinner i alderen 15 – 44 år. Dette utgjør en svak, men ikke-signifikant nedgang sammenliknet med perioden 1990 – 94. I mellominntekts- og høyinntektsland gikk abortratene betydelig ned, fra 46 aborter per 1 000 kvinner i perioden 1990 – 94 til 27 per 1 000 i 2010 – 14. I lavinntektsland var det derimot ingen signifikant nedgang.

Karibiske land hadde den høyeste raten for provosert abort, med 65 per 1 000 kvinner per år, mens Nord-Amerika og Vest-Europa hadde den laveste, med 17 og 18 aborter per 1 000 kvinner per år. Øst-Europa hadde den største reduksjonen i abortrater – mer enn en halvering.

På globalt nivå ble det beregnet at hver fjerde graviditet endte med provosert abort i 2010 – 14. Det ble ikke funnet noen forskjell av betydning i abortratene mellom land der provosert abort er forbudt og land hvor det er selvbestemt abort. I perioden 2010 – 14 ble 73 % av provoserte aborter utført hos kvinner som levde i ekteskap eller ekteskapslignende forhold.

Forskerne bak rapporten mener at bedre tilgang på og kunnskap om prevensjon og familieplanlegging, spesielt i lavinntektsland, vil kunne forebygge millioner av uønskede svangerskap.

Anbefalte artikler