Grei bok på norsk om ultralyd – best for de erfarne

Olav F. Münter Sellevold Om forfatteren
Artikkel

Aakhus, Svend

Brabrand, Knut

Dalen, Håvard

Medisinsk ultralyddiagnostikk

Klinisk basisbok. 206 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 399

ISBN 978-82-05-49017-8

Dette er en grei liten bok på norsk om medisinsk ultralyddiagnostikk. Den er beregnet på leger som behandler akuttpasienter og studenter i medisin og andre relevante fag. Boken har mange kvaliteter, men er nok ikke like god å lese for nybegynnere i ultralydens jungel, og noen prioriteringer kan man diskutere.

Ultralyd er nå tilgjengelig også utenom kardiologi – ikke minst med nye håndholdte høykvalitets ekkoapparater. Norsk og nordisk akuttmedisinsk virkelighet kan være annerledes enn den man ser i andre land med stor produksjon av lærebøker. Nordiske synspunkter på medisin er derfor verdifulle.

Boken er delt i 14 kapitler som omhandler alt fra basale fysiske prinsipper til pasientforberedelser. Forfatternes ambisjonsnivå er å føre leseren fra null til klinisk arbeid. Kapitlet om fysiske prinsipper ved ultralyd er standard, men er blitt så kort at det kan bli vanskelig tilgjengelig for en fersk leser. Beskrivelse av feilkilder i ultralyddiagnostikk er dekket på én side. I de fleste kapitlene er det praktiske tips og anbefalinger om undersøkelsesteknikk. Dette inkluderer ofte anbefaling av snitt og probetype. Det kan være nyttig for ferske undersøkere som ellers må gjøre tidkrevende egen erfaring. Ultralydveiledede prosedyrer som tapping av perikardvæske er omtalt, men diagnostikken kunne vært mer praktisk og mer nøyaktig beskrevet. Kapitlet om innleggelse av sentrale og perifere kanyler er kortfattet og illustrativt. Likeså gir kapitlene om undersøkelse av blodstrøm i cerebrale og perifere kar en kort praktisk veiledning.

Boken bærer preg av at ekkokardiografi er forfatternes felt. Her går de gjennom basale innstillinger og standardundersøkelse med basale snitt, men også en rekke patologiske tilstander.

Illustrasjonene er gode, og på nett kan man finne illustrative sløyfer. Forfatterne skyter nok til side for mål med en del av sin informasjon og illustrasjoner i forhold til målgruppen. Stressekko, kontrastbruk, kontroll av pasienter med medfødte hjertefeil og kardiomyopatier tyder på at forfatterne innimellom glemmer sitt publikum. I akuttmedisin er det ofte spørsmål om avveiing: væskebehandling eller avvanning, betablokade eller inotrop støtte, tamponade eller hypovolemi. Her får nybegynneren lite hjelp.

I neste utgave – som jeg håper vil komme – vil en spissing mot akutte tilstander gjøre den mer brukervennlig og nyttig for den største lesergruppen. Med engelsk tekst vil også lesergruppen kunne utvides betraktelig.

Anbefalte artikler