Olav F. Münter Sellevold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav F. Münter Sellevold

Olav F. Münter Sellevold
27.09.2016
Aakhus, Svend Brabrand, Knut Dalen, Håvard Medisinsk ultralyddiagnostikk Klinisk basisbok. 206 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-49017-8 Dette er en grei liten...
Olav F. Münter Sellevold, Sigurd Fasting, Roar Stenseth, Sven Erik Gisvold
31.05.2007
Feil forekommer innen all virksomhet, men innen medisinen kan konsekvensene være alvorlige. Rapportering av feil kan bevirke utbedring av systemsvikt og bidra til individuell læring. Anonym...
Olav F. Münter Sellevold, Paolo Pelosi
12.06.2008
Forestill deg en hverdag der du sliter med gammeldags utstyr som i dine naboland ville vært kassert for 20 – 30 år siden. Du synes arbeidet som anestesilege er interessant. Men legeyrket er ikke...
Olav F. Münter Sellevold, Dag Bratlid
17.06.2010
Tidsskriftet er et viktig forum for faglig oppdatering for norske leger og bør stimulere til bidrag fra erfarne kolleger. Publiseringsprosessen må være rask og strømlinjeformet. I en analyse av...
Olav F. Münter Sellevold, Roar Stenseth
25.03.2010
Pasienter med hjertesykdom er mer utsatt enn andre for perioperative kardiovaskulære problemer ved ikke-kardial kirurgi ( 1  –  3 ). Stress ved kirurgi øker den nevroendokrine aktiviteten og endrer...
Olav F. Münter Sellevold
18.02.2011
Klinikere vil ofte konsentrere sin faglige lesning rundt kliniske problemstillinger eller forskningsmessige interessefelt. En mer systematisk tilnærming, for eksempel forberedelse til eksamen, gir...