God startbok i kognitiv terapi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Martinsen, Egil W.

  Falkum, Erik

  Haavet , Ole Rikard

  ABC i kognitiv terapi

  Startbok for helsearbeidere. 112 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 169

  ISBN 978-82-450-1862-2

  Boken er skrevet for den som vil prøve kognitiv psykoterapi i praksis: helsearbeidere, pasienter, pårørende og studenter. En slik målsetting er utfordrende. Den krever et enkelt språk og at kompliserte teoretiske begreper og kliniske fenomener blir forklart lettfattelig uten å være overfladisk.

  Forfatterne lykkes meget godt med sitt forsett. Språk og forklaringer av begreper og kliniske modeller er eksemplariske. Det er den samme stemmen som tar oss gjennom stoffet, til tross for at det er fire forfattere. De skriver at boken er for kortfattet og enkel til å være en lærebok. Jeg synes ikke det. De klarer å fremstille den grunnleggende hovedteorien og de sentrale metodene på en tilstrekkelig måte. Litteraturen ellers om kognitiv terapi kan virke overdrevent komplisert og «oppblåst» i forhold til de enkle prinsippene som gjelder, og som denne abc-en inneholder essensen av.

  Bidragsyterne legger hovedvekten på hvordan kognitiv psykoterapi brukes hos pasienter med lettere og moderat alvorlige depresjoner. Det var nettopp gjennom observasjoner av depressive pasienter i psykoanalyse, at grunnleggeren av kognitiv psykoterapi, Aaron Beck, oppdaget at et bestemt tankemønster kunne vedlikeholde en depresjon hos enkelte pasienter. Med konkrete eksempler vises fremgangsmåten ved behandlingen av en depressiv pasient. I egne kapitler omtales også kognitiv psykoterapi ved visse angstlidelser og psykiske reaksjoner på kroppslige sykdommer.

  Boken er skrevet i en utpreget terapioptimistisk tone, men kanskje litt vel optimistisk. Nybegynneren kan få inntrykk av at kognitiv psykoterapi hjelper alle pasienter, og kan da fort bli skuffet. Ikke alle pasienter profiterer på eller vil ha kognitiv terapi. Boken gjør heller ikke nybegynneren oppmerksom på at i alle relasjoner mellom terapeuter og pasienter kan det oppstå irrasjonelle terapihindrende fenomener som terapeuten må kunne håndtere. Nybegynnere i psykiatri lærer dette i to års grunnleggende psykoterapiveiledning.

  Alle leger i psykisk helsevern og allmennmedisin bør kunne bruke kognitive intervensjoner enten alene eller i kombinasjon med andre psykoterapiformer og psykofarmakologisk behandling. For nybegynneren som vil sette seg inn i hva kognitiv psykoterapi er, og hvordan man utøver slik terapi, er denne boken et funn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media