– En viktig arena for debatt

Christine Rian Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen debatterte antibiotikaresistens, digitalisering av helsevesenet, bedre samhandling og prioritering under Arendalsuka.

RESISTENSDEBATT: Dag Berild (f.v.), John-Arne Røttingen, professor Henning Sørum, Veterinærhøgskolen, førsteamanuensis Heming Olsen-Bergem, Ontologisk fakultet, Af-leder Kari Sollien, tannlegepresident Camilla Hansen Steinum, Terje Halleland, Marit Hermansen, direktør i Mattilsynet Harald Gjein og veterinærpresident Torill Moseng. Foto: Tonje Camacho

Arendalsuka samler politikere, organisasjoner, næringsliv og store deler av medie-Norge, og har siden oppstart i 2012 etablert seg som en viktig møteplass for norsk samfunnsdebatt.

– Dette er en fin arena for debatt og påvirkning, der svært mange sentrale aktører i helsetjenesten og politikken er til stede. Vi er veldig fornøyde med årets deltakelse, sier president Marit Hermansen.

Sammen med Tannlegeforeningen og Veterinærforeningen inviterte Legeforeningen til debatt om antibiotikaresistens.

– I Politisk Kvarter på NRK ble arrangementet omtalt som en av de viktigste helsedebattene i Arendal. Bruken av antibiotika må reduseres raskt, og dette er et noe vi ønsker å bidra til, sier Hermansen.

Usynlig trussel

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen, statssekretær i landbruks- og matdepartementet Terje Halleland (Frp), resistensforsker Dag Berild og John-Arne Røttingen fra Folkehelseinstituttet var blant debattdeltakerne.

– Norge bruker relativt lite antibiotika sammenliknet med andre land, men også vi kan bli bedre. Resistens er en helsetrussel som for de fleste er usynlig, men hvis den får utvikle seg er det virkelig krise for helsevesenet, sa Røttingen.

Berild pekte på overforbruk som årsaken til at vi er der vi er i dag. Vi er nødt til å redusere forbruket mens vi venter på utviklingen av ny antibiotika.

Det er stor forskjell blant leger når det gjelder forskrivning av antibiotika. Mange har et enormt forbedringspotensial, sa han.

Prioriteringer og IKT

Hermansen deltok på «Helsedebatten: Prioriteringens dilemmaer», sammen med helseministeren og andre sentrale politikere, forskere og helsepersonell.

– Det kan ikke være slik at politikerne sier ja – og så er legene nødt til å si nei. Politikerne har store forventninger til helsetjenesten, men ressursene følger ikke etter, sa Hermansen. Hun minnet om at det som gjøres i sykehusene får konsekvenser for kommunene og omvendt.

– Vi må se helsetjenesten under ett. Det er derfor viktig at også primærhelsetjenesten får gode prioriteringsverktøy.

Leder for Allmennlegeforeningen Kari Sollien deltok på Dagens Medisins arrangement om den såkalte Ribera Salud-modellen – en privatdrevet helsetjeneste i Spania. De leverer en fullintegrert helsetjeneste på vegne av det offentlige, med felles ledelse og IKT-systemer.

– Legeforeningen etterlyser fortgang i utviklingen av felles journalsystemer i Norge. Ribera Salud representerer interessante løsninger – særlig innenfor IKT-feltet, sa Sollien.

Sentralstyremedlem Kjartan Olafsson diskuterte også digitalisering av helsevesenet, i en debatt i regi av IKT-Norge og Cerner:

– Det er avgjørende for de gode løsningene at den medisinskfaglige kompetansen tas med tidlig i prosessene. Vi ønsker å ha en hånd på rattet – da blir det mindre nødvendig for oss å trykke på bremsen.

Anbefalte artikler