Lars Tanum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Tanum

Solveig Andersen, Helge Refsum, Lars Tanum
23.09.2004
Pasienter medisinert med samme dose av et gitt legemiddel kan ha svært ulik respons. Variasjon i forholdet mellom dose og respons skyldes forskjeller i farmakokinetikk og farmakodynamikk (fig 1)...
Solveig Andersen, Helge Refsum, Lars Tanum
14.08.2003
Mange legemidler er kirale forbindelser. En kiral forbindelse er en forbindelse som ikke er identisk med sitt speilbilde. Uansett hvordan en kiral forbindelse vris og vendes, kan den ikke legges over...
Lars Tanum
23.08.2016
Bjorvatn, Bjørn Ungdomssøvn Utredning og behandling av forstyrret døgnrytme og andre søvnlidelser. 185 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-48983-7 Søvnproblemer...
Lars Tanum
10.10.2000
Funksjonelle somatiske syndromer (somatoforme lidelser i ICD-10) opptrer hyppig i befolkningen og gir en betydelig sykelighet og funksjonsvikt hos dem som rammes. Vi har ikke eksakte tall for...
Live Sanderud Stavseth, Nikolai Kunøe, Lars Tanum
12.11.2013
Langtidsvirkende naltrekson (opioidantagonist) i injeksjonsform kan kanskje bidra til å redusere antall overdoser og gi redusert tilbakefallsrate hos opiatavhengige. Medikamentet utprøves nå i en...
Live Sanderud Stavseth, Lars Tanum, Nikolaj Kunøe
28.01.2014
Ut fra vinklingen vi har valgt for dette innlegget, definerer vi opiatavhengige som gruppen heroinbrukere (illegale rusmidler) og gruppen i legemiddelbasert behandling (LAR) som mottar opiatagonister...