Emilia Kerty

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Emilia Kerty

Emilia Kerty, Kjell Egge, Per Syrdalen, Amund Ringvold
17.08.2020
En ruvende skikkelse i norsk oftalmologi, professor dr.med. Ivar Hørven, gikk bort 1. mai etter kort tids sykdom. Han ble født i Oslo 7. september 1931, tok medisinsk embetseksamen ved...
Anette Huuse Farmen, Pål Bache Marthinsen, Jarle Sundseth, Frode Kolstad, Emilia Kerty, Ahmed Elsais
09.12.2019
En mann i 50-årene fikk problemer med å gå vante distanser og opplevde at kraften i bena varierte dag for dag. Trass i aggressiv behandling mot antatt årsak, ble han avhengig av rullestol. En mann i...
Mari Oppebøen, Emilia Kerty
24.09.2019
A previously healthy girl of junior school age visited an ophthalmologist because of reading difficulties and an increasing number of “homework errors” that were due to small, rapid, horizontal eye...
Mari Oppebøen, Emilia Kerty
23.09.2019
En tidligere frisk jente i barneskolealder oppsøkte øyelege på grunn av lesevansker og stadig flere «leksefeil» som skyldtes raske, små, horisontale øyebevegelser som oppsto ved fiksering av blikket...
Solveig E.J. Dalbro, Emilia Kerty
23.09.2019
Typisk optikusnevritt er en demyeliniserende betennelse i synsnerven ofte assosiert med multippel sklerose og med relativt god prognose. En liten andel optikusnevritter har avvikende kliniske...
Eva Meling Ødegaard, Øystein Kalsnes Jørstad, Emilia Kerty
10.08.2018
En gutt i tenårene mistet plutselig synet. Den tverrfaglige utredningen sto lenge fast, men etter hvert styrket responsen på en ny behandling mistanken om en spesifikk diagnose. Funnene på prøver for...
Anette Huuse Farmen, Geir Ringstad, Emilia Kerty
06.12.2016
Ved idiopatisk intrakranial hypertensjon er det økt intrakranialt trykk uten romoppfyllende sykdomsprosesser, sinusvenetrombose eller affiserte hjernehinner. Tilstanden er forbundet med overvekt,...
Emilia Kerty
13.12.2007
Klart syn krever at objektbildet holdes konstant på begge øynes netthinne og bringes nærmest mulig til retinas sentrale punkt, til fovea, hvor fotoreseptortettheten er størst. Ved patologiske...
Emilia Kerty
01.03.2007
I 1996 beskrev Hinchey og medarbeidere ( 1 ) en tilstand de kalte «a reversible posterior leukoencephalopathy syndrome». Navnet er dekkende for de kliniske og nevroradiologiske karakteristika ved...
Emilia Kerty
15.03.2007
Hjerneslag hos yngre må utredes grundig. Optimal rehabilitering er avgjørende for at slike pasienter skal kunne ivareta sine omsorgsfunksjoner og delta i arbeidslivet Iskemisk hjerneinfarkt er som...
Kristen J. Ruud, David Scheie, Emilia Kerty
03.05.2007
En tidligere frisk 64 år gammel mann oppsøkte lege med gradvis økende sykdomsfølelse med kognitive problemer, svimmelhet og nedsatt gangfunksjon, balansesvikt og urgepreget vannlating. Han var i...
Emilia Kerty
09.10.2008
Dystoni er karakterisert ved ufrivillige stereotype, gjentatte muskelkontraksjoner, som ofte gir vridende, repetitive bevegelser eller abnorme stillinger ( 1 ). I vurderingen av pasienten er første...
Emilia Kerty
20.11.2008
Kertesz, A. The banana lady and other stories of curious behaviour and speech. 237 s, ill. Victoria, British Columbia: Trafford Publishing, 2006. Pris CAD 23 ISBN 1-4251-0126-7 Historien om...
Emilia Kerty
28.02.2008
Pane, A Burdon, M Miller, NR. The neuro-ophthalmology survival guide 424 s, ill. Edinburgh: Elsevier Mosby, 2007. Pris GBP 40 ISBN 978-0-723-43405-4 Denne boken bør finnes på ethvert øyelegekontor,...
Torbjørn Elvsåshagen, Volker Solyga, Søren Jacob Bakke, Arvid Heiberg, Emilia Kerty
13.08.2009
Nevrofibromatosene er en gruppe arvelige nevrokutane sykdommer kjennetegnet av multiple svulster som hovedsakelig utgår fra perifere nerver. Man kjenner i dag tre ulike former for nevrofibromatose:...
Emilia Kerty
08.01.2004
Wilhelmsen, Gunvor Birkeland Å se er ikke alltid nok Synsforstyrrelser etter hjerneskader og mulige tiltak. 163 s, tab, ill. Oslo: Unipubforlag, 2003. Pris NOK 289 ISBN 82-7477-120-6 Synet, vår...
Søren Jacob Bakke, Emilia Kerty
30.04.2001
Klinikerens kunnskap, basert på sykehistorie og undersøkelse, skal bestemme lokalisasjonen av den forventede patologiske forandringen. Synsbanenes kompleksitet gjør at valg av bildemetode er meget...
Søren Jacob Bakke, Emilia Kerty
30.04.2001
Optimal fremstilling av orbitale strukturer og patologiske prosesser kan vanskeliggjøres av øyebevegelser. Orbitalt fettvev, som kan være til hjelp ved CT, kan gjøre fremstillingen vanskelig på MR...
Emilia Kerty, Søren Jacob Bakke
30.04.2001
En rekke tilstander kan påvirke 3., 4. og 6. hjernenervefunksjon og gi få, men spesifikke symptomer. Normalt beveges øynene samordnet, slik at bildet faller på korresponderende punkter på netthinnen...
Emilia Kerty
23.08.2016
Bek, Toke Hjortdal, Jesper Cour, Morten la Øjensygdomme 2. utg. 355 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 500 ISBN 978-87-7749-842-8 Ny, omarbeidet utgave av den danske pensumdekkende...