Lisa Aarhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Lisa Aarhus er ph.d. og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Lisa Aarhus
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media