Lisa Aarhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisa Aarhus

Lisa Aarhus, Ingrid Sivesind Mehlum
29.08.2019
Working conditions have a significant impact on public health. A Norwegian study has shown that up to 30–40 % of all sickness absence may be attributed to workplace conditions ( 1 ). To obtain a...
Lisa Aarhus, Ingrid Sivesind Mehlum
27.08.2019
Arbeidsforhold betyr mye for helsen i befolkningen. En norsk studie har vist at så mye som 30–40 % av sykefraværet kan skyldes folks arbeidsforhold ( 1 ). For å få en bedre oversikt over...
Lisa Aarhus, Ingrid Sivesind Mehlum
22.08.2017
Norwegian studies have shown that 60 % of the age group 30 – 45 years report occupationally related health problems ( 1 ), that approximately half of all general-practice consultations with gainfully...
Lisa Aarhus, Ingrid Sivesind Mehlum
21.08.2017
Norske studier har vist at 60 % i aldersgruppen 30-45 år rapporterer arbeidsrelaterte helseproblemer ( 1 ), at omtrent halvparten av konsultasjonene i allmennpraksis med yrkesaktive angis å ha...
Lisa Aarhus
05.07.2016
Kronisk suppurativ mellomørebetennelse i barndommen er assosiert med nedsatt hørsel, tinnitus og svimmelhet i voksen alder. Lisa Aarhus. Foto: Mads Aarhus Vi har studert sammenhengen mellom ulike...