Knut Boe Kielland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Boe Kielland

Jens A. Mørch, Knut Boe Kielland
26.10.2020
Øyvind Bekkhus døde 31. august, 87 år gammel. Med det er en markant allmennlege og kommunelege gått bort. Han kom fra en lærerfamilie i Telemark og ble cand.med. i...
Håvard Midgard, Knut Boe Kielland, Olav Dalgard
23.03.2018
Direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C gir helt nye muligheter for å utrydde en «stille epidemi» som i stor grad rammer en marginalisert gruppe i samfunnet. Helsevesenet må imidlertid...
Knut Boe Kielland, Hov legesenter
20.10.2002
Interessen for mennesker med kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk – ofte betegnet som dobbeltdiagnosepasienter – har økt det siste tiåret. Det har vært en klar erkjennelse av at mange...
Knut Boe Kielland
05.07.2016
Kronisk hepatitt C fører til leversvikt og leverkreft, som er viktige dødsårsaker hos pasienter smittet ved stoffinjeksjon. Tidlig diagnose og adekvat behandling er essensielt. Knut Boe Kielland...