Knut Boe Kielland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Boe Kielland

Håvard Midgard, Knut Boe Kielland, Olav Dalgard
23.03.2018
Direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C gir helt nye muligheter for å utrydde en «stille epidemi» som i stor grad rammer en marginalisert gruppe i samfunnet. Helsevesenet må imidlertid...
Knut Boe Kielland, Hov legesenter
20.10.2002
Interessen for mennesker med kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk – ofte betegnet som dobbeltdiagnosepasienter – har økt det siste tiåret. Det har vært en klar erkjennelse av at mange...
Knut Boe Kielland
05.07.2016
Kronisk hepatitt C fører til leversvikt og leverkreft, som er viktige dødsårsaker hos pasienter smittet ved stoffinjeksjon. Tidlig diagnose og adekvat behandling er essensielt. Knut Boe Kielland...