Liv-Ellen Vangsnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: liv-ellen.vangsnes@tidsskriftet.no

Liv-Ellen Vangsnes er medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Hun er spesialist i anestesiologi og overlege ved Sykehuset Østfold.

Artikler av Liv-Ellen Vangsnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media