Frederik Emil Juul

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frederik Emil Juul

Frederik Emil Juul
23.02.2021
Hva kan vi lære av fiktive leger på TV-en? Foto: Jon Olav Nesvold Fjoråret var ikke noe godt kinoår. Samtidig ga koronavirusrestriksjonene mange muligheter til å se film og serier på TV-skjermen. For...
Frederik Emil Juul, Mats Julius Stensrud
14.12.2020
De engelske begrepene mortality displacement og harvesting effect kan enkelt oversettes med dødelighetsforskyvning og høstingseffekt på norsk. Vi mener at dødelighetsforskyvning er det beste...
Frederik Emil Juul
18.09.2020
Hva går tapt når studentene får forelesninger presentert gjennom hver sin skjerm? Foto: Jon Olav Nesvold Jeg var uheldig med første undervisningsdag som medisinstudent. Bussen min kom aldri, og...
Frederik Emil Juul
20.04.2020
Nylig fikk jeg oppleve å være sykehuspasient over lengre tid. Selv om jeg ønsket å være en «vanlig» pasient, innser jeg at pasientrollen ble preget av min legebakgrunn. Foto: Jon Olav Nesvold «De...
Frederik Emil Juul
01.11.2019
En lege trenger ikke arbeide klinisk for å komme pasienter og folkehelsen til gode. Foto: Jon Olav Nesvold Vi som forsker på fulltid, blir fra tid til annen spurt om når vi skal gjenoppta arbeidet...
Frederik Emil Juul, Jørgen Valeur
19.08.2019
Vi takker Stig Frøland for verdifulle kommentarer til vårt innlegg om tarmflorabehandling. Vi er enige i at fekal transplantasjon er en dekkende norsk oversettelse av den engelske betegnelsen «fecal...
Frederik Emil Juul
27.05.2019
Eivind S. Skarpsno argumenterer mot representative utvalg og mener slike utvalg er «… unødvendig i klinisk forskning» ( 1 ). Undertegnede mener denne påstanden bør nyanseres, og at ønsket til...
Frederik Emil Juul, Jørgen Valeur
16.05.2019
Hvilken norsk fagterm skal vi benytte for den engelske betegnelsen faecal microbiota transplantation og annen tarmfloramodulerende behandling? Samlingen av mikroorganismene som lever i eller på et...
Frederik Emil Juul, Jørgen Valeur
13.03.2019
Vi må slutte å besjele bakterier og andre mikrober. Etter inntak av antibiotika og ved flere sykdommer er det påvist forstyrrelser i tarmfloraen. Det har gitt opphav til en utbredt forestilling om at...
Frederik Emil Juul
11.03.2019
Søknader, registreringer og rapporter. Å gjennomføre en medisinsk studie innebærer mer enn det som står i metodebeskrivelsen i artikkelen. Foto: Jon Olav Nesvold Publiserte medisinske studier er ofte...
Frederik Emil Juul
21.08.2018
Ikke innskrenk blikket til lærebøkenes etablerte kunnskap. Ved å se utover det store kunnskapslandskapet kan vi kartlegge ukjente områder og derved avdekke ny kunnskap. Foto: Jon Olav Nesvold...
Frederik Emil Juul
05.02.2018
Livet som turnuslege i Distrikts-Norge kan være ensomt både på jobb og privat. Det trenger ikke nødvendigvis å være negativt. Foto: Jon Olav Nesvold Født og oppvokst på en øy på Oslos vestkant og med...
Frederik Emil Juul
23.05.2017
Selv om legefrakker er ganske så like, kommer leger i mange varianter. Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold Et klassisk bilde av en lege er en mann med hvit frakk og stetoskop rundt halsen. Jeg...
Frederik Emil Juul
02.02.2017
Overføring av ord fra muntlig til skriftlig form kan gå like galt som transkripsjon fra DNA til RNA. Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold «Troponiner er negative og kardial årsak virker mest...
Frederik Emil Juul
06.12.2016
Pasientens syke- og livshistorie kan føles som et speilbilde av ens egen historie. Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold Vi møter stadig pasienter og pårørende i alvorlige og triste situasjoner...
Frederik Emil Juul
08.11.2016
Takk for interessante betraktninger til en spennende kasuistikk. Bruserud & Hansen hevder i sin kommentar at hypotensjon er et vanlig symptom ved hypomagnesemi ( 1 ). I et forsøk på å forstå...
Frederik Emil Juul
13.09.2016
Når betegnelsen fersk gir negative assosiasjoner. Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold Blikket levner ingen tvil. Pasienten mener åpenbart jeg er for ung og uerfaren og ser mot...
Frederik Emil Juul
24.05.2016
Hvor skjellsettende blir valget av turnustjeneste? Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold Etter endt studium blir medisinstudentene, som har levd oppå hverandre de siste eksamensmånedene, spredt...
Frederik Emil Juul
15.10.2013
I Tidsskriftet nr. 15/2013 presenteres nyttige applikasjoner til lege-(student-)hverdagen ( 1 ). Jeg tenkte å legge inn en anbefaling til applikasjonen fra MedScape.org som er gratis og finnes til...
Frederik Emil Juul
19.08.2014
Studietiden bør dreie seg om mer enn studier. Fritidsaktiviteter kan gi både overskudd og trygghet i vanskeligere perioder. Foto: Einar Nilsen All begynnelse kan være spennende og litt skremmende...