Annonse
Annonse

Frederik Emil Juul

Artikler av Frederik Emil Juul

Frederik Emil Juul
05.02.2018
Livet som turnuslege i Distrikts-Norge kan være ensomt både på jobb og privat. Det trenger ikke nødvendigvis å være negativt. Foto: Jon Olav Nesvold Født og oppvokst på en øy på Oslos vestkant og med...
Frederik Emil Juul
23.05.2017
Selv om legefrakker er ganske så like, kommer leger i mange varianter. Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold Et klassisk bilde av en lege er en mann med hvit frakk og stetoskop rundt halsen. Jeg...
Frederik Emil Juul
02.02.2017
Overføring av ord fra muntlig til skriftlig form kan gå like galt som transkripsjon fra DNA til RNA. Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold «Troponiner er negative og kardial årsak virker mest...
Frederik Emil Juul
06.12.2016
Pasientens syke- og livshistorie kan føles som et speilbilde av ens egen historie. Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold Vi møter stadig pasienter og pårørende i alvorlige og triste situasjoner...
Frederik Emil Juul
08.11.2016
Takk for interessante betraktninger til en spennende kasuistikk. Bruserud & Hansen hevder i sin kommentar at hypotensjon er et vanlig symptom ved hypomagnesemi ( 1 ). I et forsøk på å forstå...
Frederik Emil Juul
13.09.2016
Når betegnelsen fersk gir negative assosiasjoner. Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold Blikket levner ingen tvil. Pasienten mener åpenbart jeg er for ung og uerfaren og ser mot...
Frederik Emil Juul
24.05.2016
Hvor skjellsettende blir valget av turnustjeneste? Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold Etter endt studium blir medisinstudentene, som har levd oppå hverandre de siste eksamensmånedene, spredt...
Frederik Emil Juul
15.10.2013
I Tidsskriftet nr. 15/2013 presenteres nyttige applikasjoner til lege-(student-)hverdagen ( 1 ). Jeg tenkte å legge inn en anbefaling til applikasjonen fra MedScape.org som er gratis og finnes til...
Frederik Emil Juul
19.08.2014
Studietiden bør dreie seg om mer enn studier. Fritidsaktiviteter kan gi både overskudd og trygghet i vanskeligere perioder. Foto: Einar Nilsen All begynnelse kan være spennende og litt skremmende...
Frederik Emil Juul, Jens-Øyvind Samuelsen, Mats Julius Stensrud
11.08.2015
Begrepene tennisalbue, golfalbue og epikondylitt er misvisende. Vi foreslår heller å bruke betegnelsene lateral og medial epikondyalgi. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Som ivrige...
Frederik Emil Juul
11.08.2015
Er de fysiske bøkene på vei ut? Frederik Emil Juul. Foto: Einar Nilsen Trenger vi egentlig bøker lenger? spurte Erlend Hem på lederplass i Tidsskriftet allerede i 2010 ( 1 ). Papirbøker kan virke...
Frederik Emil Juul
24.03.2015
Sannsynligvis vil jeg aldri se på eksamensperioden som en positiv opplevelse. Følelsesspekteret gjennom eksamensdagen blir likevel et vagt minne etter kort tid. Foto: Einar Nilsen Dagen er kommet...
Frederik Emil Juul
01.12.2015
I januar blir jeg – forhåpentligvis – ferdig med doktorskolen. Det er med blandede følelser jeg ser frem mot neste epoke i livet. Er gresset grønnere på den andre siden? Frederik Emil Juul. Foto: Jon...
Frederik Emil Juul
15.03.2016
«Mitt første råd til deg som skal i turnus, er å vente med å finne deg en plass på morgenmøtet til alle andre har satt seg.» Frederik Emil Juul. Foto: Jon Olav Nesvold Uttalelsen kom fra en svært...
Frederik Emil Juul
19.04.2016
de Muckadell, Ove Schaffalitzky Haunsø, Stig Vilstrup, Hendrik Medicinsk kompendium lommebog 5. utg. 664 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2015. Pris DKK 700 ISBN 978-87-17-...