Marit Skaar Fjellhaug Om forfatteren
Artikkel

Det er alltid spennende å se tilbake på eldre reklameannonser. I 1940 (Tidsskr Nor Lægeforen 1940; 60: 1010) sto en reklame for Prontosil, som ble oppdaget i Tyskland i 1935. Dette er regnet som det første sulfapreparatet og hadde antibakteriell virkning mot bl.a. streptokokker. For denne oppdagelsen ble Gerhard Domagk (1895 – 1964) tildelt nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1939, men Hitler nektet ham å ta imot prisen. Før de antibiotiske midlene ble tilgjengelig kunne en liten skramme føre til infeksjon og død, så det er kanskje ikke så rart at det i annonsen skrytes uhemmet av produktet.

Anbefalte artikler