Annonse
Annonse

Marit Skaar Fjellhaug

Artikler av Marit Skaar Fjellhaug

Marit Fjellhaug Been
I 1934 introduserte den ungarske psykiateren László Meduna konvulsjonsterapi som behandlingsform. På Rønvik asyl i Bodø benyttet de metoden som behandling av schizofreni fra 1938, og da «vi har hatt...
Marit Fjellhaug
Knøsen, E Krokan, AK Den tause diskrimineringen Nytt fokus på funksjonshemming. 288 s. Oslo: Kommuneforlaget, 2003. Pris NOK 430 ISBN 82-446-0962-1 «Jeg befinner meg plutselig omringet av et titall...
Marit Skaar Fjellhaug
I dette nummer av Tidsskriftet er det en artikkel om hvordan Solkongen, Ludvig 14 av Frankrike, slet med en analfistel. Å behandle slike i 1680-årene var ingen enkel oppgave, men man valgte til slutt...
Marit Skaar Fjellhaug
Leger må få inntekter fra et sted. Betalingsevnen i 1920-årene var ikke like stor blant alle pasienter, og lokale trygdekasser var blitt opprettet. I Tidsskriftet nr. 15/1923 (Tidsskr Nor Lægeforen...
Marit Fjellhaug
TRS, Trenings- og Rådgivnings Senteret ved Sunnaas sykehus, har gitt ut fem veiledningshefter for oppfølging av personer med sjeldne medfødte diagnoser. Heftene omfatter: – ryggmargsbrokk –...
Marit Fjellhaug
Ullevål sykehus har med sine ca. 17000 boktitler og fartstid fra 1935 et av landets største pasientbibliotek. I mai vil pasientbiblioteket inngå i et nytt læresenter der det vil bli lagt vekt på å gi...
Marit Skaar Fjellhaug
I 1920-årene måtte enhver distriktslege regne med å bistå under vanskelige fødsler. Georg Benestad (1882 – 1957) skrev i Tidsskriftet nr. 3/1925 en artikkel om hvordan man kunne avgjøre hodets...
Marit Skaar Fjellhaug
I Tidsskriftet nr. 19 – 20/1927 var det en lengre artikkel om infantilisme (Tidsskr Nor Lægeforen 1927; 47: 1006 – 30). På Rikshospitalet hadde det vært «2 tilfælder av infantilisme, som frembyr...
Marit Skaar Fjellhaug
Å reise utenlands for å få medisinsk behandling, dekket av egen lomme eller av staten, er ikke noe nytt fenomen. I Tidsskriftet nr. 11/1925 sto en artikkel om et anbefalt kurbad i Tsjekkoslokvakia,...
Marit Skaar Fjellhaug
Knappe ressurser og lite tilgang på utstyr har alltid inspirert folk til å gjøre det beste ut av det man har for hånden. Slik fikk man en protese laget fra papp (Tidsskr Nor Lægeforen 1918; 38: 51 – ...
Marit Skaar Fjellhaug
Ifølge Store norske leksikon ble spiral første gang beskrevet i 1909 i Tyskland, i en tid da det ikke «var akseptert å forskrive noen form for prevensjon». I 1929 ble nye forsøk beskrevet. I...
Marit Skaar Fjellhaug
«Det er første gang man har forsøkt at kombinere fødehjem og mødrehjem», står det om denne bygården like ved Sarpsborg sykehus (Tidsskr Nor Lægeforen 1917; 37: 764 – 6). Midlene var samlet inn fra...
Marit Skaar Fjellhaug
Annonsering av ledige legestillinger er en viktig oppgave for Tidsskriftet. Den første stillingsannonsen sto på trykk så tidlig som i nr. 3/1883, den gang det var få offentlige legestillinger. Vi...
Marit Skaar Fjellhaug
Artrose og spondylose er slitasjeskader som gjerne behandles konservativt med smertestillende midler, tilpasset trening og eventuelt operasjon. Men hva gjorde man tidligere? I Tidsskriftet nr. 10/...
Marit Skaar Fjellhaug
Markedsføringsloven gir klare regler for hva vi kan reklamere for, til hvem og på hvilken måte. Loven forbyr urimelig handelspraksis, og dette defineres som følger: «En handelspraksis er urimelig...
Marit Skaar Fjellhaug
I de tidligere tidsskriftene var det ofte oversikter over ulike medisinske forhold rundt omkring i landet, gjerne basert på foredrag. I Tidsskriftet nr. 6/1925 gjennomgikk fylkeslegen i Hedmark stort...
Marit Skaar Fjellhaug
I Tidsskriftets tidlige historie var det ingen lederartikler, slik det er nå. Men det manglet ikke på samfunnsdebatterende og politiske meninger. I nr. 2/1918 sto en hilsen til leger i Finland –...
Marit Skaar Fjellhaug
Det er alltid spennende å se tilbake på eldre reklameannonser. I 1940 (Tidsskr Nor Lægeforen 1940; 60: 1010) sto en reklame for Prontosil, som ble oppdaget i Tyskland i 1935. Dette er regnet som det...
Marit Skaar Fjellhaug
I det nye året har vi dykket ned i arkivene og sett hva Tidsskriftet publiserte for akkurat 100 år siden. Mye av nr. 1/1916 omhandlet difteri, men resten var meddelelser, årsberetninger o.l. Under...
Marit Skaar Fjellhaug
Langrenn er nærmest blitt en del av vår nasjonalidentitet. Også i 1940 var man opptatt av ski og idrettshelter. En måling av utøvernes trettbarhet ved et stort renn i Holmenkollen (Tidsskr Nor...