Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Kognitiv atferdsterapi og meditativ bevegelsestrening kan gi bedre søvnkvalitet.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Søvnvansker er svært vanlig i befolkningen, særlig hos eldre, og kan behandles effektivt med flere ikke-medikamentelle tiltak.

I en studie ble 123 personer over 55 år med søvnvansker randomisert til kognitiv atferdsterapi, meditativ bevegelsestrening (tai chi) eller deltagelse på søvnseminar (1). Alle tiltakene ble gjennomført to timer ukentlig i fire måneder, og pasientene ble fulgt i 16 måneder.

Kognitiv atferdsterapi førte oftere til remisjon og ga bedre søvnkvalitet, mindre fatigue og færre depressive symptomer enn tai chi og søvnseminar. Tai chi førte til større bedring i søvnkvalitet, mindre fatigue og færre depressive symptomer enn søvnseminar, men ga ikke oftere remisjon.

– Denne studien har flere svakheter, påpeker Ulrik Fredrik Malt, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. – Pasientene ble rekruttert via annonser og ikke fra allmennpraksis, og personer med psykiske lidelser, uregelmessig døgnrytme og røykere ble ekskludert. Det samme gjaldt personer der søvnvansker ble antatt å være knyttet til somatisk sykdom. Bare to tredeler av dem som var inkluderbare, var villige til å delta i studien, som hadde en overvekt av kvinner, sier han.

– I klinisk praksis har over to tredeler av pasienter med søvnvansker en depressiv lidelse, sier Malt. – Samtidig kroppslig sykdom er også vanlig hos eldre pasienter med søvnvansker. Flere begrensninger gjør at resultatene i denne studien ikke er overførbare til pasienter i allmennpraksis uten videre, mener Malt.

Anbefalte artikler