Nattevakt gir dårligere kognitiv prestasjon

Liv-Ellen Vangsnes Om forfatteren
Artikkel

Legers kognitive evner svekkes etter en nattevakt, viser ny studie.

I en fransk studie som nylig er publisert i tidsskriftet Intensive Care Medicine, ønsket man å undersøke hvilken virkning en nattevakt ved intensivavdelingen hadde på legenes kognitive evner (1).

51 intensivleger fra tre forskjellige intensivavdelinger ble undersøkt, derav 24 overleger og 27 leger i spesialisering. Fire kognitive ferdigheter – hukommelse, oppfatning, kognitiv fleksibilitet og hvor raskt informasjon ble bearbeidet – ble testet etter en nattevakt og etter en natt med hvile. Alle disse ferdighetene ble forverret etter en nattevakt. Det var ingen signifikant forskjell mellom overlegene og legene som holdt på med spesialistutdanning. Kognitiv fleksibilitet så ut til å bli gjenopprettet etter to timers søvn, mens de andre ferdighetene var påvirket uavhengig av mengde søvn under nattevakten.

– Denne studien er viktig og relevant for norske forhold, sier lege og søvnforsker Lars Erik Laugsand, som er postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. – Funnene er i samsvar med tidligere studier som har vist at regulert og redusert arbeidstid hos leger kan bidra til bedre beslutningsevne med potensial til å redusere antall medisinske avvik.

– Legene presterte signifikant dårligere på validerte kognitive tester på slutten av en nattevakt, sammenlignet med etter én natts hvile hjemme, og resultatene var uavhengig av grad av erfaring hos legene, selvrapportert søvnlengde og grad av subjektiv slitenhet. Studiens begrensninger er bl.a. at det ikke forelå objektive målinger av søvnlengde, at deltagerne ikke ble spurt om subjektive mål for søvnkvalitet, og at kontrollmålingene ikke også ble gjort på slutten av en ordinær arbeidsdag. Dermed er det vanskelig å vite om årsaksforholdet skyldes søvnmangel eller stress, sier Laugsand.

Anbefalte artikler