Kan man trene seg smart?

Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Forskjellig type trening gir ulik effekt på hjernen hos rotter.

Illustrasjonsfoto: Topfoto/Scanpix

Hos voksne gnagere er det påvist at aerob trening øker nevrogenesen i hippocampus, men det er uklart om høyintensitetstrening og styrketrening har samme effekt. I en ny studie, publisert i tidsskriftet Journal of Physiology, forsøker forskere å besvare dette spørsmålet (1). I en rekke eksperimenter ble rotter, som allerede var selektert for å respondere forskjellig på trening, eksponert for forskjellige former for trening over en seks til åtte ukers periode.

Rotter som sprang frivillig i et løpehjul, hadde større nevrogenese i hippocampus enn sedate rotter, mens høyintensitetsrottene, som løp intervaller på tredemølle, ikke oppnådde denne effekten. I et annet eksperiment utviste rotter som ble eksponert for utholdenhetstrening, større grad av nevrogenese i hippocampus enn dem som gjorde styrketrening, der en vektskive ble festet til halen, før de måtte klatre på en stige. Det ble ikke påvist forskjell i nevrogenese mellom rotter som var sedate eller utførte styrketrening.

– Studien har god design, resultatene er klare og virker pålitelige, sier Terje Lømo, professor emeritus i fysiologi ved Universitetet i Oslo. – Studien understreker betydningen av genetisk predisposisjon for effekt av trening.

– Resultatene bekrefter mye av det vi vet fra før, men byr også på overraskelser som at styrketrening og høyintensitetstrening er uten effekt på nevrogenesen til tross for klare effekter på muskelstyrke, sier Lømo. – Vi kan imidlertid ikke trekke sikre slutninger, ettersom sammenhengene er komplekse og påvirket av mange ukontrollerbare faktorer, blant annet stress og variabel motivasjon, påpeker han.

– Studien sier neppe mye om hvordan mennesker bør trene for å oppnå størst mulig positiv effekt på mental kapasitet, utover det vi allerede vet. Dertil er avstanden fra rotte til menneske for stor og søkelyset på nevrogenese i hippocampus for snevert, sier Lømo.

Anbefalte artikler