Mer løst enn fast om rettspsykiatri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Grøndahl, Pål

  Stridbeck, Ulf

  Rettspsykiatriske beretninger

  Om sakkyndighet og menneskeskjebner. 413 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 449

  ISBN 978-82-05-48459-7

  Denne boken er ikke en lærebok, men redaktørene håper «den vil være interessant lesning for leg og lærd om et viktig og omdiskutert fagfelt». Jeg forstår det slik at man har tatt sikte på en sakprosabok med et nokså bredt nedslagsfelt.

  Boken omhandler utilregnelighetsbegrepet, også i historisk og formell sammenheng, og ulike kliniske tilstander som kan medføre utilregnelighet. Det er også kapitler om ulike former for kriminalitet: partnerdrap, «stalking», brannstiftelse og falske tilståelser, foruten kapitler om simulering. Enkelte kjente saker fra rettspsykiatriens historie presenteres. Videre inneholder teksten gode råd for fremtidig sakkyndige.

  Det er flere interessante kapitler. Mange begynner med en klinisk vignett som så blir fulgt opp med presentasjon av kliniske og rettspsykiatriske vurderinger. Jeg finner disse vignettene noe løse i stilen. Som fagmann hadde jeg nok ønsket mer stringente fremstillinger, men jeg antar at dette er gjort for å gjøre fremstillingene mer folkelige. Jeg blir også litt forstyrret av at det midt i teksten er rammer med spørsmål til leseren, som «Hva tror du er diagnosen?». Andre kan nok finne dette stimulerende. Fagstoffet som følger vignettene er stort sett godt skrevet. Dessverre er det noen steder slurv med referanser, og det er noen påstander som jeg ikke kan se det er holdepunkt for, blant annet sies det uten forbehold at psykiatri og psykologi ikke er vitenskapelig forankret, bortsett fra noe eksperimentell psykologi.

  Alt i alt er dette en bok som jeg skulle ønske journalister og samfunnsdebattanter ville lese, eller i hvert fall slå opp i. Den gir god bakgrunnsinformasjon for å balansere tabloide formuleringer. Boken reiser viktige problemstillinger. Disse problemstillingene har vært diskutert i fagmiljøene i snart 200 år. Forfatterne presenterer noen steder gamle tanker som nye, og har vel generelt gitt liten omtale til den spennende faglige utviklingen som har skjedd innen faget de senere årene. Jeg tror jeg ville ha invitert noen fra Den rettsmedisinske kommisjon til å delta i arbeidet. Det er der kunnskapen om dagens praksis og utfordringer sitter.

  Forfatterne presenterer både rettspsykiatriske problemstillinger og gir generell innføring i klinisk psykiatrisk kunnskap som sakkyndige må beherske, men som jo er grundigere behandlet i lærebøker. Boken kan være litt omfattende for lesere som ikke har bakgrunn i faget, og litt snau for de som skal tilegne seg basiskunnskap innen rettspsykiatri.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media