Tor-Arne Hagve

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor-Arne Hagve

Ingrid Marie Hardang, Kristin Lilleholt, Tor-Arne Hagve
18.09.2017
Anemi ved kronisk sykdom er i Vesten den vanligste formen for anemi hos hospitaliserte pasienter over 50 år. Diagnostikken kompliseres av at de klassiske biokjemiske parametrene, brukt til vurdering...
Berit Borch-Iohnsen, Tor-Arne Hagve, Anton Hauge, Ketil Thorstensen
30.04.2009
Jern er en essensiell komponent i kroppens forskjellige prosesser, og transport av oksygen ved hjelp av hemoglobin er den kvantitativt viktigste. Total jernmengde i en frisk, voksen person (2 – 6 g)...
Tor-Arne Hagve, Arne Åsberg, Rune Ulvik, Berit Borch-Iohnsen, Ketil Thorstensen
30.04.2009
I 1979 ble det i The Lancet ( 1 ) publisert en historie om en flypassasjer som utløste alarmen i sikkerhetskontrollen uten at det var mulig å finne årsaken der og da. Det viste seg å være en pasient...
Arne Åsberg, Ketil Thorstensen, Rune Ulvik, Berit Borch-Iohnsen, Tor-Arne Hagve, Anton Hauge
19.11.2009
Vi er enige med Tore Bjerke i at s-transferrinmetning ikke bør brukes som eneste test hvis pasienten har symptomer som kan tyde på arvelig hemokromatose. Utredningen blir mest effektiv om vi måler...
Tor-Arne Hagve
28.08.2003
Vincent Marks, Thomas Cantor, Dusan Mesko, Rudolf, Pullmann Gabriela, Nosavola Differential diagnosis of laboratory medicine A quick reference for physicians. 1100 s, tab. Heidelberg: Springer, 2002...
Kristin Lilleholt*, Marit H. Hallberg, Tor-Arne Hagve
04.05.2005
Hemoglobinopatier er en gruppe genetiske defekter i hemoglobinsyntesen. De kan deles inn i to hovedgrupper: Talassemier, som er karakterisert av redusert syntese av en eller flere normale...
Oddvar Stokke, Tor-Arne Hagve, Bent Rolstad
15.12.2005
Professor dr.med. Eli Anne Kvittingen døde 12.7. 2005, 56 år gammel. Hun kjempet lenge mot en kreftsykdom, men måtte til slutt gi tapt. Det aller meste av sitt yrkesaktive liv var hun tilknyttet...
Kristin M. Aakre, Sverre Landaas, Tor-Arne Hagve
11.02.2010
I de siste år har troponiner vært den dominerende biomarkøren for påvisning av myokardskade i norske sykehus. Det er to hovedtyper som kan måles, troponin I og troponin T. Grensen for et forhøyet...
Tor-Arne Hagve
13.12.2011
H-indeks brukes i økende grad som et mål på en persons publiserings- og forskningsaktivitet. H-indeks er beregnet ut fra antall publiserte artikler og det antall ganger hver artikkel er sitert. Det...
Tor-Arne Hagve
12.06.2012
Borup, Vibeke Diness Dal, Jacob Basal biokemi med klinisk perspektiv 249 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2012. Pris DKK 350 ISBN 978-87-7749-651-6 Denne boken presenteres som en basisbok hvor...
Tor-Arne Hagve, Kristin Lilleholt, Marianne Svendsen
22.01.2013
Om lag 15 % av norske kvinner i fertil alder lider av jernmangel (ferritinnivå < 12 μg/l), og 3 % har manifest jernmangelanemi ( 1 ). Hos norske barn er det påvist jernmangelanemi...
Kristin M. Aakre, Svein Rotevatn, Tor-Arne Hagve, Bjørn Bendz, Sverre Landaas, Thor Trovik
12.11.2013
For å sikre enhetlig diagnostikk har de store internasjonale kardiologiorganisasjonene publisert diagnostiske definisjoner for tilstanden akutt hjerteinfarkt, sist i 2012. En arbeidsgruppe sammensatt...
Kristin M. Aakre, Svein Rotevatn, Tor-Arne Hagve, Bjørn Bendz, Sverre Landaas, Thor Trovik
12.11.2013
Innledning I 2009 ble den høysensitive Troponin T (TnT) metoden implementert i Norge. For å sikre at analyseresultatene skulle tolkes likt og at man skulle oppnå en mest mulig enhetlig...
Tor-Arne Hagve, Kristin Lilleholt, Marianne Svendsen
19.03.2013
Hovedhensikten med oversiktsartikkelen var å informere om nytteverdi og svakheter ved ulike analyseparametere i forbindelse med jernmangel, med særlig fokus på ulike beslutningsgrenser for ferritin...
Jon Brynildsen, Arne Didrik Høiseth, Ståle Nygård, Tor-Arne Hagve, Geir Christensen, Torbjørn Omland, Helge Røsjø
20.10.2015
Det er vist at ved hjertesvikt gir tidlig diagnose redusert sykelighet og lavere dødelighet ( 1 ). Samtidig kan diagnostikken være vanskelig, da kliniske funn ikke nødvendigvis...
Tor-Arne Hagve
05.04.2016
Hilsted, Linda Maria Gyldenløve, Mette Kamper, Anne-Lise Laboratorieanalyser Praktisk prøvetagning og tolkning af svar. 222 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2015. Pris DKK 255 ISBN 978-87-628-1580...