Medisinhistorisk kildeutgivelse

Øivind Larsen Om forfatteren
Artikkel

Arderne, John

Svenberg, Torgny

Jones, Peter Murray

Ardernes practica

160 s, ill. Lidingö: Fri Tanke förlag, 2014. Pris SEK 230

ISBN 978-91-86061-99-9

I Kungliga Biblioteket i Stockholm befinner det seg et håndskrift datert 1412. Tittelen er De Arte Phisicali et de Cirurgia. Det er skrevet av Master John Arderne fra Newark, Nottinghamshire, England og må leses som en håndbok i medisin og kirurgi. Forfatteren regnes av enkelte som en av kirurgiens fedre i hjemlandet. Hans fødselsår oppgis til 1307, mens dødsåret angis noe forskjellig – her står det ca. 1390. Håndskriftet er omfattende og har en rikholdig tekst på latin, ledsaget av tallrike fargeillustrasjoner. To forhold er spektakulære ved dette manuskriptet. For det første at det ad ukjente veier er kommet til biblioteket i Stockholm på midten av 1700-tallet. Dernest er det formatet. Manuskriptet er en pergamentrull der begge sider er i bruk, og det måler 542 × 36 cm!

Den foreliggende bok gjengir innholdet, i hovedsak basert på en oversettelse til engelsk fra 1922. Teksten er sammenholdt med originalen, revidert og kommentert. Den er oversatt videre til svensk og utgitt sammen med de fargerike illustrasjonene i et betydelig mer håndterbart, normalt bokformat. Fagfolk fra flere disipliner har vært engasjert, så vi har foran oss en kildeutgivelse av beste merke.

De ulike tekstavsnittene gir et interessant bilde av medisinsk tenkning i England på slutten av 1300-tallet. Det gis råd for sykdommer og symptomer av alle slag. Graviditet og fødsel er også med. Hele veien er det supplerende illustrasjoner, i alt 130 stk. De er godt gjengitt og vil sikkert bli flittig reprodusert videre.

På ett punkt vil jeg imidlertid arrestere utgiverne: Om illustrasjonene står det at de er «ofta både konstnärliga och humoristiska». Kanskje er det vi i dag som ser det slik. I samtiden var dette alvor, og det er sannsynligvis tidens formspråk vi ser. Det er et manuskript om medisinsk hjelp i en tid da man virkelig trengte medisinsk hjelp. Der er alltid en fare for at leseverdige tekster som dem vi finner her, blir oppfattet som kuriøse og fornøyelige av nåtidens lesere. De plagene som omtales i håndskriftet, og de behandlingsmetodene som foreskrives, var aldeles ikke morsomme i samtiden.

Jeg anbefaler boken.

Anbefalte artikler