Indremedisinsk bredde i lommeformat

Frederik Emil Juul Om forfatteren
Artikkel

de Muckadell, Ove Schaffalitzky

Haunsø, Stig

Vilstrup, Hendrik

Medicinsk kompendium lommebog

5. utg. 664 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2015. Pris DKK 700

ISBN 978-87-17-04535-4

Med Medicinsk kompendium lommebog forsøker de danske forfatterne av tobindsmastodonten Medicinsk kompendium – som ikke er spesielt hendig – å sammenfatte hele indremedisinen i en bok liten nok for frakkelommen. Den lille størrelsen og det avlange formatet innbyr til hyppig og raskt å finne frem detaljer om sykdomstilstander og annen medisinsk informasjon i klinisk praksis.

Boken har en typisk seksjons- og kapittelinndeling i organsystemer og sykdomsgrupper. Den har også en egen seksjon for kliniske kardinalmanifestasjoner, og et kapittel med alle tenkelige medisinske forkortelser skrevet helt ut. Sistnevnte er svært nyttig i mottakstjenester som legevakt og akuttmottak, hvor man ofte møter et vidt spekter av lidelser og tidligere spesialistbehandlinger med særegne forkortelser og akronymer. Kapitlet om rettsmedisin blir mindre relevant i Norge, ettersom boken er dansk, men generelt er det lite overflødig innhold. Detaljnivået er godt balansert til å være en sammenfatning av et stort fagfelt.

Til forskjell fra andre bøker med samme formål og format, slik som Oxford handbook of clinical medicine, er Medicinsk kompendium lommebog nærmest blottet for figurer og illustrasjoner. Unntakene, som EKG-utskrifter og illustrasjoner av affiserte ledd ved revmatiske sykdommer, er dessuten uten farger. Generelt fremstår boken som ganske grå og kjedelig.

Boken har en særegen sidenummerering som jeg etter lang tids bruk fremdeles er usikker på om tilfører noe mer enn konvensjonelle sidetall. For eksempel er side fire i kapittel 41 om sykdommer i kalsiummetabolismen merket 41- 4. En medfølgende kode til elektronisk utgave av boken mener jeg er unødvendig: Ønsker man innholdet elektronisk, finnes boken i en egen app-versjon til omtrent halve prisen av den fysiske utgaven.

Alt i alt er Medicinsk kompendium lommebog en svært anvendelig oppsummering av det mest sentrale på det indremedisinske feltet, og den egner seg særlig til bruk i legevakt og akuttmottak.

Anbefalte artikler