Smertebehandlingen i akuttmottak er ikke god nok

Fra andre tidsskrifter Anestesiologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vurdering og behandling av smerte i norske akuttmottak er utilfredsstillende og følger ikke lokale retningslinjer. Det viser en ny studie.

  Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

  Smerte er en av de vanligste årsakene til at man oppsøker akuttmottaket. Tidligere studier har vist at mange pasienter ikke får tilstrekkelig smertebehandling der.

  I en nylig publisert studie ønsket man å undersøke om smertevurdering og smertebehandling i akuttmottak var i samsvar med sykehusets retningslinjer (1). Studien omfattet 764 pasienter.

  Hos 23 % av pasientene ble det ikke gjort noen smertevurdering. Av de øvrige 586 pasientene som ble vurdert med Numerical Rating Scale (NRS), hadde 226 (39 %) moderat eller alvorlig smerte, definert ved en NRS-verdi > 3. Disse pasientene skulle i følge de lokale retningslinjene ha smertebehandling i akuttmottaket, men bare 32 (14 %) fikk slik behandling.

  – Denne studien ser ut til å bekrefte at smertebehandlingen i norske akuttmottak ikke er god nok, sier Sven Erik Gisvold, professor emeritus i anestesiologi ved St. Olavs hospital. – Men jeg savner flere data og opplysninger som ville ha styrket konklusjonene. Jeg skulle gjerne ha sett en tabell med diagnose og lokalisering av smerten som ble bedømt versus ikke bedømt og hos dem som faktisk ble behandlet, og hvor intens smerten var i de ulike undergruppene. Likeledes savnes data om faktorer som kan vanskeliggjøre bedømmelsen og kanskje delvis forklare hvorfor personellet var tilbakeholdne, slik som mental status, bruk av rusmidler, ustabil fysiologisk tilstand, mulighet for overvåking, overfylt akuttmottak etc. Det burde også ha vært en tabell med resultater av smertebehandlingen, som ifølge metodebeskrivelsen skulle bedømmes, og en diskusjon om mulige årsaker til at vurdering og behandling av smerte ikke var optimal. Det kan være mange grunner til det, både medisinske og organisatoriske, sier Gisvold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media