Vidtfavnende introduksjon til hjerneanatomien

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vanderah, Todd W.

  Gould, Douglas J.

  Nolte’s the human brain.

  7. utg. 703 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2016. Pris USD 75

  ISBN 978-1-4557-2859-6

  John Nolte sto bak de seks tidligere utgavene av denne introduksjonsboken i funksjonell hjerneanatomi. Etter hans død tok Todd Vanderah & Douglas Gould over med denne syvende utgaven, der både tekst og illustrasjoner er omfattende revidert. Den er beregnet på medisinstudenter og inneholder også kode til elektronisk tilleggsmateriell i form av illustrasjoner, videoer og flervalgsspørsmål.

  Det er 25 kapitler, dels inndelt etter anatomiske strukturer, dels etter funksjonelle systemer. To av kapitlene er atlas med snitt gjennom hjernestammen og sentrale deler av storhjernen. Det meste handler om hjernen, men både ryggmargen, det perifere nervesystemet og sanseorganene omtales også. Sentrale strukturer både på makro- og mikronivå trekkes frem, innimellom sågar ultrastruktur med elektronmikroskopiske bilder. De viktigste fysiologiske mekanismene omtales samt funksjonen i viktige baner og systemer. I tillegg omtales den embryologiske utviklingen kort, det gis kliniske eksempler i varierende grad og det er enkelte anekdoter og litt historikk.

  The human brain er meget rikt illustrert. Illustrasjonene er av mange forskjellige typer – rene tegninger og diagrammer, tegninger på fotografier, histologiske snitt, hjernesnitt, dissekerte hjerner, tredimensjonale datarekonstruksjoner og bilder av friske og syke hjerner med CT og MR, inkludert funksjonell MR, MR-traktogrammer og andre moderne bildeteknikker. Ofte er samme struktur eller funksjon illustrert med flere teknikker og fra flere sider. Illustrasjonene er stort sett av meget god kvalitet, men av og til savner jeg enklere oversiktstegninger.

  Boken er innholdsrik, og fordi illustrasjonene er viet så stor plass, er ikke teksten så lang og omfattende som tykkelsen kunne tyde på. Men nettopp det at den behandler så mye forskjellig stoff, kan muligens også være et problem. Presentasjonen kan virke fragmentert, slik at det blir vanskeligere å skaffe seg oversikt og grunnleggende forståelse. Riktignok er det et eget kapittel med makroskopisk anatomi i starten, men jeg synes flere av de andre tilgjengelige lærebøkene legger bedre opp til systematisk læring. Når dette er sagt – vi skal huske at forskjellige studenter har forskjellige preferanser. I så måte er denne boken ett av flere aktuelle alternativer for å få en oppdatert og rikt illustrert innføring i hjernens oppbygning og funksjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media