Når pasienten ønsker å dø

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rehmann-Sutter, Christoph

  Gudat, Heike

  Ohnsorge, Kathrin

  The patient’s wish to die

  Research, ethics, and palliative care. 264 s, tab. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 30

  ISBN 978-0-19-871398-2

  Denne antologien om omsorg og etikk ved livets slutt har bidrag fra mange europeiske land samt USA og Canada. Målgruppen er helsepersonell i palliativ medisin samt forskere. Bokens uvanlige grep er å samle følgende to temaer mellom samme permer. For det første omtales somatiske syke pasienters dødsønsker, med vekt på å forstå hva som forårsaker og begrunner slike ønsker og hva de formidler. For det andre behandles aktiv dødshjelp, med fokus på etikk og lovregulering. Det kan høres ut som et naturlig grep å samle to så tett beslektede temaer, men i praksis klarer boken kun i noen grad å integrere disse diskusjonene.

  Når alvorlig somatisk syke mennesker formidler at de ønsker å dø, kan en slik ytring bety så mangt. Ifølge kvalitative intervjuundersøkelser som er omtalt i denne boken, kan ønsket om å dø være et rop om hjelp, et uttrykk for at tilstanden og symptomtrykket er uutholdelig eller at dødsprosessen oppleves som svært vanskelig. Det kan være et forsøk på å ta kontroll, eller på å skåne pårørende og hjelpere. Men det kan også være et budskap til pårørende om hvor avhengig en er av dem. Kun unntaksvis er det en faktisk anmodning om aktiv dødshjelp. Det er helt nødvendig at helsepersonell anerkjenner pasientens opplevelse, gir rom for å diskutere og utdype og er seg bevisst dødsønskers flertydighet – og at slike ønsker typisk kan snus med god helhetlig omsorg.

  Boken lider under det som ofte rammer antologier som ikke er spesielt stramt redigert: Mange av kapittelforfatterne skriver om det samme, det er derfor mange gjentagelser og stor overlapping. Det gjelder særlig kapitlene om empiriske undersøkelser av dødsønsker. Flere av bokens kapitler er gode, slik som Lars Johan Materstvedts diskusjon av autonomiargumentet for aktiv dødshjelp – det norske bidraget – og Alexandre Maurons redegjørelse for rettstilstanden i Sveits. Likevel spørs det hvor mange det er som bør ta seg tid til å lese hele boken. Flere av kapitlene er basert på forskningsartikler som nok gir en mer effektiv innføring i tematikken.

  Boken anbefales for dem som måtte være spesielt interessert i temaene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media