Jon Øyvind Odland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Øyvind Odland

Jon Øyvind Odland
11.02.2010
I Tidsskriftets julenummer 2009 er det en oversiktsartikkel om miljøgifter i morsmelk ( 1 ). Det fremgår at det er en ikke-systematisk oversikt på bakgrunn av søk i PubMed. Artikkelen ble mottatt 29...
Jon Øyvind Odland
25.02.2010
Kunnskapsgrunnlaget om effekter av kontaminanter i morsmelk er under utvikling, men fremdeles mangelfullt. Inntil vi vet mer bør vi unngå å skape utrygghet i befolkningen ved å så tvil om de aktuelle...
Jon Øyvind Odland
23.02.2016
Guidotti, Tee L. Health and sustainability An introduction. 490 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 48. ISBN 978-0-19-932533-7 Tee L. Guidotti er en aktiv pensjonist og...