Multippel sklerose hos innvandrere i Norge

Pål Berg-Hansen Om forfatteren
Artikkel

Innvandrere får sjeldnere multippel sklerose enn norskfødte, men kan bli hardere rammet om de først blir syke.

Pål Berg-Hansen.Foto: Kristin Ellefsen

Det er vist at forekomsten av multippel sklerose øker med avstanden til ekvator. Stadig flere kommer til Norge fra land med lavere forekomst av multippel sklerose enn her i landet. Vi mistenkte raskere sykdomsutvikling hos ikke-vestlige innvandrere enn i befolkningen generelt.

Data fra Norsk MS-register og -biobank, Oslo MS-register, Norsk pasientregister, Reseptregisteret og Statistisk sentralbyrå ble koblet anonymt. I denne første nasjonale undersøkelsen fant vi at prevalensen av multippel sklerose i Norge per 1.1. 2012 var 203/100 000 – blant de høyeste i verden. Det var regionale forskjeller i forekomst, men ingen sammenheng med breddegrad. Forekomsten av multippel sklerose i de fleste innvandrergrupper i Norge var lav, men den var høy blant førstegenerasjonsinnvandrere fra Iran. Vi fant at ikke-vestlige innvandrere med multippel sklerose i Oslo hadde raskere sykdomsprogrediering enn etniske nordmenn og vestlige innvandrere. De fikk også oftere sykdomsmodifiserende behandling.

Pålitelige estimater av forekomsten av multippel sklerose er viktig for å kunne tilrettelegge helsetjenestetilbudet.

Endret forekomst av multippel sklerose etter migrasjon og mer alvorlig sykdomsutvikling peker mot faktorer i det norske miljøet som er av betydning for risikoen og som potensielt kan påvirkes. I vår studie identifiserte vi også grupper av pasienter som kan ha behov for spesiell årvåkenhet og oppfølging.

Disputas

Pål Berg-Hansen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 4.5. 2015. Tittelen på avhandlingen er Clinical and epidemiological studies of immigrants with multiple sclerosis in Norway.

Anbefalte artikler