Multippel sklerose hos innvandrere i Norge

Pål Berg-Hansen Om forfatteren

Innvandrere får sjeldnere multippel sklerose enn norskfødte, men kan bli hardere rammet om de først blir syke.

Pål Berg-Hansen.Foto: Kristin Ellefsen

Det er vist at forekomsten av multippel sklerose øker med avstanden til ekvator. Stadig flere kommer til Norge fra land med lavere forekomst av multippel sklerose enn her i landet. Vi mistenkte raskere sykdomsutvikling hos ikke-vestlige innvandrere enn i befolkningen generelt.

Data fra Norsk MS-register og -biobank, Oslo MS-register, Norsk pasientregister, Reseptregisteret og Statistisk sentralbyrå ble koblet anonymt. I denne første nasjonale undersøkelsen fant vi at prevalensen av multippel sklerose i Norge per 1.1. 2012 var 203/100 000 – blant de høyeste i verden. Det var regionale forskjeller i forekomst, men ingen sammenheng med breddegrad. Forekomsten av multippel sklerose i de fleste innvandrergrupper i Norge var lav, men den var høy blant førstegenerasjonsinnvandrere fra Iran. Vi fant at ikke-vestlige innvandrere med multippel sklerose i Oslo hadde raskere sykdomsprogrediering enn etniske nordmenn og vestlige innvandrere. De fikk også oftere sykdomsmodifiserende behandling.

Pålitelige estimater av forekomsten av multippel sklerose er viktig for å kunne tilrettelegge helsetjenestetilbudet.

Endret forekomst av multippel sklerose etter migrasjon og mer alvorlig sykdomsutvikling peker mot faktorer i det norske miljøet som er av betydning for risikoen og som potensielt kan påvirkes. I vår studie identifiserte vi også grupper av pasienter som kan ha behov for spesiell årvåkenhet og oppfølging.

Disputas

Pål Berg-Hansen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 4.5. 2015. Tittelen på avhandlingen er Clinical and epidemiological studies of immigrants with multiple sclerosis in Norway.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler