Pål Berg-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Berg-Hansen

Simranjit Kaur Bajwa, Kristian Bernhard Nilsen, Erik Aksel Spendrup Erichsen, Pål Berg-Hansen, Hanne Flinstad Harbo
05.02.2018
Svimmelhet er en vanlig årsak til henvising til nevrolog. Vi presenterer her utredning og diagnostikk av en mann med raskt progredierende svimmelhet, synsforstyrrelser og ustøhet ved gange. En mann i...
Kristian Bernhard Nilsen, Pål Berg-Hansen, Eivind Berge, Mette Ajer Petterson, Knut Gjesdal
21.08.2012
Kombinasjonen ortostatisk hypotensjon og hypertensjon kan være vanskelig å håndtere. Etter ti år med uttalt hypertensjon og betydelige bivirkninger av blodtrykkssenkende medisiner ble pasientens...
Pål Berg-Hansen
26.01.2016
Innvandrere får sjeldnere multippel sklerose enn norskfødte, men kan bli hardere rammet om de først blir syke. Pål Berg-Hansen.Foto: Kristin Ellefsen Det er vist at forekomsten av multippel sklerose...