Kjersti Grøtta Vetvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjersti Grøtta Vetvik

Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
08.04.2019
Diagnosing different types of headache correctly can be challenging, but is the most important prerequisite for optimal treatment. Controlled use of acute medications and prophylaxis is recommended...
Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
03.04.2019
Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men det er den viktigste forutsetningen for optimal behandling. Det anbefales kontrollert bruk av anfallsmedisin og forebyggende...
Espen Saxhaug Kristoffersen, Charlotte Elena Harper, Kjersti Grøtta Vetvik, Kashif Waqar Faiz
21.08.2018
Cerebral venous thrombosis is a rare condition, but nevertheless among the most common causes of stroke in persons under 45 years of age. The condition can pose challenges for clinicians. The...
Espen Saxhaug Kristoffersen, Charlotte Elena Harper, Kjersti Grøtta Vetvik, Kashif Waqar Faiz
20.08.2018
Cerebral venetrombose er en sjelden tilstand, men likevel blant de vanligste årsakene til hjerneslag hos mennesker under 45 år. Tilstanden kan by på utfordringer for klinikere. Diagnostisering og...
Kjersti Grøtta Vetvik, Michael Bjørn Russell
20.11.2008
Migrene forekommer i to former – med og uten aura. Aura er vanligvis synsforstyrrelser av ca. 20 minutters varighet som oppstår før hodepinen, men kan også opptre i form av reversible sensoriske,...
Kjersti Grøtta Vetvik
12.01.2016
Symptomene ved migrene er mer uttalte ved menstruasjonen, og pasientene bruker flere medikamenter og høyere doseringer for å kupere anfallene. Kjersti Grøtta Vetvik. Foto: Ingar Næss I fruktbar alder...