Kjersti Grøtta Vetvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nevrologisk avdeling

Akershus universitetssykehus

Kjersti Grøtta Vetvik er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege ved Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt honorarer fra Novartis, Roche og Teva.

Artikler av Kjersti Grøtta Vetvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media