Slik styres danningen av nervetråder

Fra andre tidsskrifter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En norsk forskningsgruppe har avdekket mekanismen bak danning av nervetråder.

  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

  Et nevrons nervetråder sørger for mottakelse og videreføring av signaler fra hjernen. Forskere ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, under ledelse av professor Harald Stenmark, har nylig publisert en studie i tidsskriftet Nature som viser mekanismen for hvordan slike nervetråder dannes (1).

  I cellen finnes væskefylte «blærer», endosomer, som er små innsnevringer av cellemembranen. De er ansvarlig for proteintransporten inn og ut av cellen. Ved danning av en nervetråd benyttes endosomene som byggemateriale. Forskerne identifiserte protrudin som et sentralt protein i denne prosessen. Protrudin er lokalisert i endoplasmatisk retikulum og etablerer kontaktpunkter med endosomene. Ved hver kontakt skapes energi til å drive endosomene fremover. Cellens eget skjelett, mikrotubulene, benyttes som «skinnegang» mellom kontaktpunktene, og endosomene styres til utkanten av cellen, der de smelter sammen med cellemembranen.

  – Denne studien viser de underliggende mekanismene som bidrar til samarbeid mellom cellens organeller på et helt nytt detaljnivå, sier forsker og gruppeleder Stig Ove Bøe ved Oslo universitetssykehus. – Det mest imponerende er måten forskerne klarer å visualisere dynamikken i samspillet mellom organellene på, ved å benytte moderne og avanserte mikroskopimetoder. De nye funnene har stor betydning for hvordan vi forstår nervesystemet i kroppen og vil kunne danne grunnlag for behandling av nerveskader og nevrologiske sykdommer, sier Bøe.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media