()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Reaktive oksygenderivater kan hemme metastasering ved malignt melanom.

  Oksygenradikaler kan skade DNA og dermed fremme kreftdanning. En ny studie viser at de også kan påvirke kreftceller i blodsirkulasjonen slik at det dannes færre metastaser (1).

  Ikke alle kreftceller som kommer over i blodet fra en primærtumor, danner metastaser. Årsaken til dette er ukjent. I studien ble kreftceller fra malignt melanom, med eller uten metastaser, injisert subkutant og intravenøst i immundefekte mus. Mange av cellene dannet subkutane svulster, men langt færre metastaserte via blodet. Spesielt gjaldt det melanomer som ikke hadde metastasert hos pasientene. Melanomceller i blod, men ikke de subkutane, ble spontant utsatt for oksidativt stress i musene. Melanomceller fra pasienter med metastaser viste reversible metabolske forandringer som økte evnen til å motstå eksposisjon for reaktive oksygenderivater. Antioksidanter viste seg å fremme metastasering uten å affisere tumorveksten subkutant.

  – Tidligere trodde man at reaktive oksygenderivater var skadelige biprodukter, men nyere forskning har vist at de også er viktige signalmolekyler, blant annet for apoptose, sier professor Rune Blomhoff ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. – Cellenes antioksidantforsvar kan normalt motvirke høye, skadelige nivåer av reaktive oksygenderivater uten å hindre funksjonen som signalmolekyl. Dette er snakk om balanse – ikke for mye og ikke for lite – som ellers i naturen. Denne studien viser at mye reaktive oksygenderivater begrenser metastasering og at antioksidanter øker metastasering. Andre studier har vist at høyt inntak av antioksidanter i form av kosttilskudd kan fremme kreftutvikling og kreftprogrediering. Mekanismen for dette kan være redusert evne til apoptose og økt evne til metastasering. Et balansert inntak av bær, frukt og grønnsaker med antioksidanter vil imidlertid ikke ha slike uønskede effekter, sier Blomhoff.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media