Erik Sveberg Dietrichs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: erik.sveberg.dietrichs@uit.no

Erik Sveberg Dietrichs er overlege ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus, samt førsteamanuensis og forskningsgruppeleder ved UiT Norges arktiske universitet.

Artikler av Erik Sveberg Dietrichs
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media