Erik Sveberg Dietrichs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Erik Sveberg Dietrichs er ph.d., lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og førsteamanuensis og leder for forskningsgruppen for eksperimentell og klinisk farmakologi ved UiT – Norges arktiske universitet. Han er styremedlem i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS).

Artikler av Erik Sveberg Dietrichs
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media