Erik Sveberg Dietrichs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Sveberg Dietrichs

Erik Sveberg Dietrichs, Bendik Christian Brinchmann
26.01.2021
Hvorfor forsvinner leger fra basalmedisinske, akademiske stillinger ved universitetene? Medisinstudentene taper på at manglende satsing gjør universitetsstillingene til en lite attraktiv karriereveg...
Joachim Frost, Jean-Paul Bernard, Erik Sveberg Dietrichs, Kari Kjeldstadli, Bettina Riedel, Ragnhild Bergene Skråstad, Merete Vevelstad, Arne Helland
23.09.2019
Sentralstimulerende legemidler brukes i økende grad innen behandling av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse i Norge. Måling av serumkonsentrasjonen kan være aktuelt for å evaluere terapieffekter,...
Erik Sveberg Dietrichs, Marianne Arnestad, Jan Thore Mellem, Pål Brennhovd
08.07.2019
I 2018 omkom 23 personer i fritidsbåtulykker. Vi mener at mange av ulykkene kunne ha vært unngått. Mellom 2008 og 2017 mistet 367 personer livet i fritidsbåtulykker. Statens...
Turid Austin Wæhler, Erik Sveberg Dietrichs
02.10.2017
Access to safe water and food is linked to global, regional and local climate changes. In some areas swift changes have entailed serious health-related consequences. An alarming example is found in...
Erik Sveberg Dietrichs
23.08.2016
På det norske fastlandet er det svært sjelden rovdyrangrep på mennesker og det har sannsynligvis ikke forekommet dødelige ulve- eller bjørneangrep siden henholdsvis 1800 og 1906. Informasjon fra...
Erik Sveberg Dietrichs, Espen Dietrichs
06.10.2015
The modern use of therapeutic hypothermia can trace its roots back to the early 1800s, when the French surgeon Dominique Jean Larrey realised that cooled body tissue had greater hypoxia tolerance ( 1...
Erik Sveberg Dietrichs
11.08.2015
Intracellulære strategier som fosfodiesterasehemming og kalsiumsensitivering er lovende alternativer ved behandling av gjenoppvarmingssjokk. Erik Sveberg Dietrichs. Foto: Privat I europeiske og...
Erik Sveberg Dietrichs, Espen Dietrichs
06.10.2015
Den moderne bruken av terapeutisk hypotermi har sine røtter tilbake til tidlig på 1800-tallet, da den franske kirurgen Dominique-Jean Larrey erkjente at nedkjølt kroppsvev hadde økt toleranse for...
Erik Sveberg Dietrichs
12.01.2016
Kreftbehandling av gravide kvinner økte ikke risikoen for kognitive problemer eller nedsatt hjertefunksjon hos barna i de første tre leveårene, viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Thinkstock...