()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kaffe er ikke assosiert med høyere risiko for død hos ikke-røykere.

  Illustrasjonsfoto: Thinkstock
  Illustrasjonsfoto: Thinkstock

  Nordmenn ligger på verdenstoppen i kaffekonsum. Representerer det et folkehelseproblem? Det finnes mange studier der man har undersøkt om kaffedrikking fører til høyere mortalitet, og i flere observasjonsstudier er det konkludert med et inverst forhold mellom kaffeinntak og totaldødelighet.

  I en stor studie som nylig er publisert i tidsskriftet Circulation ble data fra tre observasjonsstudier inkludert – med 208 000 personer, rundt 4,7 millioner personår og rundt 32 000 dødsfall (1). Inntaket av kaffe, både med og uten koffein, var ikke-linært korrelert til mortalitet. Sammenliknet med dem som ikke drakk kaffe førte konsum av 1 – 5 kopper kaffe om dagen til lavere mortalitet, mens de som drakk mer enn fem kopper, ikke hadde økt mortalitet. Når kun ikke-røykere ble tatt med, var assosiasjonen invers og linær.

  – Denne studien bekrefter tidligere undersøkelser som viser at kaffe ikke er assosiert med høyere risiko for død hos ikke-røykere, sier Dag Thelle, som er professor emeritus i epidemiologi ved Universitetet i Oslo. – Dette skyldes først og fremst lavere dødelighet av hjerte- og karsykdom, men også av nevrologisk sykdom og selvmord hos kaffedrikkere, sier han.

  – Studien er stor og vel gjennomført, og det er kontrollert for røyking og alkoholforbruk. Den ikke-linære sammenhengen mellom kaffe og dødelighet i totalpopulasjonen ble linær og invers når man avgrenset analysen til ikke-røykere, noe som tyder på at røyking er en konfunderende faktor. Én innvending mot studien er at den primært omfatter friske amerikanere i helse- og omsorgsyrker og at den derfor kanskje ikke er generaliserbar til hele befolkningen, sier Thelle.

  – Observasjonsstudier kan påvise assosiasjoner og sammenhenger, men noe bevis i form av et randomisert intervensjonsforsøk får vi aldri når det gjelder kaffe, avslutter han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media