()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med demens viser tidlig under sykdommen endret sans for humor.

  Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

  Humor er en sentral menneskelig egenskap og et viktig sosialt glidemiddel, men humor hos pasienter med demens er lite studert.

  I en ny studie har man forsøkt å belyse sammenhengen mellom endret sans for humor og demenssykdom (1). Dette ble vurdert ved hjelp av et spørreskjema hos en gruppe pasienter med demens (n = 48) og en kontrollgruppe med friske (n = 21). For de syke var det en nær bekjent som besvarte spørsmålene. Humor ble klassifisert i tre grupper: slapstick (Mr. Bean), satirisk (Yes, Minister) og absurd (Monty Python). Det ble spurt om sans for humor i dag og 15 år tidligere.

  Det viste seg å være særlig uttalt endret sans for humor hos pasienter med frontotemporallappsdemens. For alle demenstyper var det særlig sansen for absurd og satirisk humor som var mindre, mens det ikke var noen forskjell mellom gruppene når det gjaldt slapstick.

  – Resultatene av denne studien samsvarer godt med mine kliniske erfaringer, sier Knut Engedal, som er professor emeritus ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. – Men studien har likevel flere svakheter. Dette er primært en tverrsnittsstudie, og antall pasienter er lite. I tillegg er det en tredjeperson som svarer på spørsmålene for den syke, og i begge grupper har man problemet med hukommelsesforskyvning. Imidlertid var pasientene svært godt utredet på forhånd, sier han.

  – Helsepersonell og pårørende bør være seg bevisst at pasienter med demens ofte har endret sans for humor. Man bør få kartlagt sosial kognisjon hos pasienten, fordi det kan ha betydning for de råd man gir til pårørende og omsorgspersonell, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media