D-vitamintilskudd til mor eller til barn?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinnen må ta høye doser D-vitamin om barnet skal få i seg nok kun gjennom morsmelken, viser studie.

  Det er anbefalt å gi spedbarn D-vitamintilskudd fra fire ukers alder fordi de ikke får i seg nok via morsmelk. I en amerikansk studie ble mødre med fire uker gamle fullammede spedbarn randomisert til å ta 400 IE (10 μg), 2 400 IE (60 μg) eller 6 400 IE (160 μg) D-vitamin daglig (1). Barna til kvinnene som fikk den laveste dosen, fikk D-vitamintilskudd, mens barna i de andre gruppene fikk placebo. D-vitaminmangel ble definert som 25-hydroksy-vitamin D < 50 nmol/l.

  Barna til mødrene som fikk 6 400 IE per dag, hadde like god D-vitaminstatus som barna som fikk tilskudd. Barna til mødrene som fikk 2 400 IE, utviklet D-vitaminmangel, så denne armen av studien ble avbrutt. Barn med mørk hudfarge var mer utsatt for å få D-vitaminmangel enn barn med lys hudfarge.

  – Resultatene er interessante fordi de tydelig viser at det er mulig å øke nivåene av vitamin D i morsmelk, sier Gry Hay, som er dr.philos. og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. – Dosen som anbefales for ammende i de nordiske landene er 10 μg, og dosen som var nødvendig for å få effekt var betydelig høyere – 160 μg. Dette overskrider også øvre grense for trygt inntak, som er satt til 100 μg. Høyt inntak av vitamin D over tid kan være toksisk og føre til hyperkalsemi og nyreskader, sier hun.

  – I Norge har vi en innarbeidet praksis med å gi 10 μg vitamin D i form av tran eller vitamin D-dråper til spedbarn. De fleste barn nås via helsestasjonene, der man også deler ut gratis vitamin D-dråper til spedbarn med foreldre fra ikke-vestlige land. Derfor har denne studien begrenset relevans for norske forhold, sier Hay.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media