Urininkontinens etter radikal prostatektomi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er høy forekomst av inkontinens etter radikal prostatektomi, men det finnes behandling.

  Henriette Veiby Holm. Foto: Per Marius Didriksen, Oslo universitetssykehus
  Henriette Veiby Holm. Foto: Per Marius Didriksen, Oslo universitetssykehus

  Et økende antall norske menn blir diagnostisert med prostatakreft, de senere årene nesten 5 000 nye tilfeller årlig. Radikal prostatektomi, åpen eller robotassistert, blir benyttet som kurativ behandling i økende grad. Forekomsten av urininkontinens etter radikal prostatektomi har tidligere vært underrapportert, til dels på grunn av ulike definisjoner og evalueringsmetoder.

  I mitt doktorgradsarbeid tok jeg del i prospektive studier av bivirkninger etter behandling for prostatakreft. Min studie fokuserte på postprostatektomiinkontinens og inkluderte 844 pasienter som gjennomgikk prostatektomi. Pasienter med vedvarende inkontinens ett år etter operasjonen fikk invitasjon til å delta i den kliniske delen av studien. Vi så på risikofaktorer for, og patofysiologien bak, inkontinensen. I tillegg så vi på resultater av kirurgisk behandling av postprostatektomiinkontinens.

  Mange rapporterte inkontinens allerede før radikal prostatektomi. Ett år etter operasjonen rapporterte 74 % inkontinens, 40 % brukte bleier og 18 % syntes det var et moderat/stort problem. 7 % ble behandlet kirurgisk for inkontinensen. Viktigste risikofaktorer var urininkontinens og erektil dysfunksjon før radikal prostatektomi. Inkontinensen var i hovedsak forårsaket av sfinkterinsuffisiens, men mange hadde også blæredysfunksjon. Kirurgisk behandling av sfinkterinsuffisiens inkluderer slynger og sfinkterprotese og bør tilbys ved plagsom, signifikant inkontinens. Etter slike operasjoner var pasientene fornøyde, til tross for at noen hadde en vedvarende liten grad av inkontinens.

  Min studie bekrefter viktigheten av å informere pasienter om høy forekomst av inkontinens etter radikal prostatektomi og informere om at det finnes gode behandlingsmuligheter.

  Disputas

  Henriette Veiby Holm disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 29.5. 2015. Tittelen på avhandlingen er A study of postprostatectomy incontinence: Definitions, clinical measurements, and outcome of surgical treatment.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media