Henriette Veiby Holm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henriette Veiby Holm

Henriette Veiby Holm, Alv A. Dahl, Olbjørn Harald Klepp, Sophie D. Fosså
21.08.2017
Vi takker Berg & Tandstad for kommentaren. De har viktige innspill som vi er helt enige i. Vi anbefaler i artikkelen at pasienter med nydiagnostisert metastatisk prostatakreft henvises tidlig til...
Henriette Veiby Holm, Alv A. Dahl, Olbjørn Harald Klepp, Sophie D. Fosså
06.06.2017
The treatment of prostate cancer with remote metastases has advanced greatly in recent years. Treatment options are dependent on the extent of the metastases, the patient’s general condition...
Henriette Veiby Holm, Alv A. Dahl, Olbjørn Harald Klepp, Sophie D. Fosså
06.06.2017
Behandlingen av prostatakreft med fjernmetastaser har hatt en rivende utvikling i de senere år. Behandlingsvalgene er avhengig av metastaseutbredelse, pasientens allmenntilstand og ønsker samt...
Henriette Veiby Holm
15.12.2015
Det er høy forekomst av inkontinens etter radikal prostatektomi, men det finnes behandling. Henriette Veiby Holm. Foto: Per Marius Didriksen, Oslo universitetssykehus Et økende antall norske menn...