Screening for tarmkreft

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sigmoidoskopi er en screeningundersøkelse som reduserer både forekomst og død av tarmkreft.

  Øyvind Holme. Foto: Irene Svozilic
  Øyvind Holme. Foto: Irene Svozilic

  Tarmkreft rammer nesten 4 000 nordmenn hvert år og er den nest hyppigste kreftsykdommen i Norge. De fleste svulstene utvikles fra godartede polypper, og fjerning av polyppene kan føre til redusert forekomst og følgelig død av tarmkreft.

  I perioden 1999 – 2001 inviterte vi om lag 20 000 personer i alderen 50 – 64 år bosatt i Oslo eller Telemark til screeningundersøkelse med sigmoidoskopi, og 63 % møtte. Deltakerne i screeninggruppen ble trukket direkte fra Folkeregisteret. Halvparten ble også bedt om å levere avføring til test for okkult blod. Ved positiv screeningtest, definert som funn av cancer, polypper eller blod i avføringen, ble deltakerne fulgt opp med koloskopi. De resterende om lag 80 000 personene i samme aldersgruppe i Oslo og Telemark fungerte som kontrollpersoner og fikk ikke noe tilbud om screening.

  Etter 11 års oppfølging var død av tarmkreft i screeninggruppen redusert med 27 % sammenliknet med kontrollgruppen, og forekomst av tarmkreft var redusert med 20 %. 10 personer, 0,8 per 1 000 screenede, opplevde alvorlige komplikasjoner som følge av polyppfjerning.

  Studien viser at sigmoidoskopi er en effektiv screeningmetode mot tarmkreft. Screening er ikke ufarlig. Ulempene og kostnadene må veies opp mot fordelene. Studien gir et godt faktagrunnlag for norske myndigheter når fremtidig tarmkreftscreening i Norge skal vurderes.

  Disputas

  Øyvind Holme disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 5.6. 2015. Tittelen på avhandlingen er Flexible sigmoidoscopy screening for colorectal cancer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media