Øyvind Holme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Holme

Asbjørn Stallemo, Ole Rysstad, Ole Høie, Øyvind Holme, Tor Axel Gjellestad
30.03.2020
Tidligere seksjonsoverlege ved Sørlandet Sykehus Kristiansand Morgan Oddvin Stokkeland døde 18. september 2019, nær 78 år gammel. Han vokste opp i Kvinesdal. Han var...
Øyvind Holme, Birgitte Seip
21.08.2017
I likhet med kreftregisterets direktør, Giske Ursin, sier vi oss også enig med Kalager & Stoltenberg: Tarmkreftscreening må innføres randomisert. Kun på den måten kan vi få valid kunnskap om...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
25.10.2016
Public mammography screening was introduced in Norway in 1996. The goal was to reduce mortality from breast cancer by 30 per cent. In 2006, the Research Council of Norway was charged with evaluating...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
25.10.2016
Offentlig mammografiscreening ble innført i Norge i 1996. Målet var 30  % reduksjon i brystkreftdødelighet. I 2006 fikk Norges forskningsråd i oppdrag å evaluere Mammografiprogrammet. Rapporten...
Per-Henrik Zahl, Øyvind Holme, Magnus Løberg
13.10.2016
Offentlig mammografiscreening ble innført i Norge i 1996. Målet var 30 % reduksjon i brystkreftdødelighet. I 2006 fikk Norges forskningsråd i oppdrag å evaluere Mammografiprogrammet. Rapporten...
Øyvind Holme
12.06.2008
Moriarty, KJ. Forstå irritabel tarm 145 s, ill. Oslo: Exlibriz, 2007. Pris NOK 99 ISBN 978-82-8173-028-1 Her er omfattende informasjon til mennesker med irritabel tarm. Forfatteren er engelsk...
Øyvind Holme, Erling Tjora, Lars Aabakken
13.12.2011
Dysfagi er vanskeligheter med å svelge mat eller drikke og er en ubehagelig følelse. At mat regelrett setter seg fast i spiserøret, oppleves som dramatisk. Pasienten klarer ikke svelge sitt eget...
Øyvind Holme, Volker Moritz, Michael Bretthauer, Birgitte Seip, Tom Glomsaker, Thomas de Lange, Lars Aabakken, Asbjørn Stallemo, Ole Høie, Stein Dahler, Per Kristian Sandvei, Njaal Stray, Carl Magnus Ystrøm, Geir Hoff
28.05.2013
Koloskopi er gullstandard for undersøkelse av tykktarmen og muliggjør både diagnostikk og terapi, men kan oppleves som ubehagelig eller smertefull. Flere ikke-farmakologiske...
Øyvind Holme
15.12.2015
Sigmoidoskopi er en screeningundersøkelse som reduserer både forekomst og død av tarmkreft. Øyvind Holme. Foto: Irene Svozilic Tarmkreft rammer nesten 4 000 nordmenn hvert år og er den nest hyppigste...