LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Skillet mellom «psykisk» og «fysisk» står i veien for en integrert forståelse av mennesket. Vi er ikke et sinn og en kropp, men begge deler uatskillelig og på én gang

Bare psykisk

Fordeling av fødsler over tid

Fødsler er vanligere om sommeren og mindre vanlig i helgene, og datotallet har ingen forklaringskraft for fordeling av fødsler over tid. Dette viser en analyse av over 50 000 fødsler ved Akershus universitetssykehus i perioden 1999 – 2014. Studien avkrefter en påstand som tidligere er videreformidlet av Tidsskriftet. Kritisk sans er nødvendig ved lesing av vitenskapelige tidsskrifter.

Sesongjusterte fødselsfrekvenser er Poisson-fordelte

Vitenskap, tallmagi og kritisk sans

Et norsk tuberkuloseutbrudd

Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge, spesielt blant norskfødte. I perioden 2009 – 14 medvirket forsinket diagnose til 22 sykdomstilfeller knyttet til ett og samme utbrudd på Østlandet. Smitteoppsporing kan være ressurskrevende og må målrettes for å nå de mest smitteutsatte.

Tuberkuloseutbrudd på Østlandet

Nyfødt, ikterisk og syk

Friske nyfødte produserer dobbelt så mye bilirubin per kg kroppsvekt som voksne, og bilirubinmetabolismen i leveren er sterkt begrenset. Icterus, hypotoni og pustevansker i de første ukene etter fødsel kan skyldes både sjeldne metabolske tilstander, hypotyreose og sen sepsis.

14 dager gammel gutt med gulsott og apnéanfall

ME, vitenskap og debatt

Årsaker og sykdomsmekanismer ved kronisk utmattelsessyndrom – ofte omtalt som myalgisk encefalopati eller bare ME – er ikke avklart. Diagnosekriterier og behandling er omstridt. En sykdom kan ikke klassifiseres som enten «fysisk» eller «psykisk», skriver tre forskere i feltet. Kroppslige og mentale prosesser er ikke atskilte fenomener.

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati – sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling

Anbefalte artikler